Evropský sociální fond pomůže snížit nezaměstnanost: bilance a výzvy do budoucna

1. 7. 2009

Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo jako doprovodnou akci českého předsednictví 10. června 2009 v Plzni konferenci mapující uplynulých pět let, kdy se prostřednictvím finančních prostředků Evropského sociálního fondu investovalo do lidských zdrojů. Zároveň představilo aktuální i chystané výzvy k předkládání projektů na podporu zaměstnanosti.