Všichni posudkoví lékaři jsou součástí ČSSZ

1. 7. 2009

Od 1. července 2009 existuje pouze jedna lékařská posudková služba (LPS). Po třech letech se z úřadů práce do České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), konkrétně na okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), vrátilo posuzování zdravotního stavu i pro nepojistné systémy.