Změny v sociálních službách a pojistném od 1. srpna 2009

1. 7. 2009

Jednou z priorit Ministerstva práce a sociálních věcí je zajistit kvalitní péči těm, kteří ji skutečně potřebují. Proto se od 1. srpna 2009 zvyšuje příspěvek na péči pro lidi s největším postižením.