Shrnutí českého předsednictví v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí

1. 7. 2009

České předsednictví si v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí vytyčilo čtyři základní priority: volný pohyb pracovníků, zvyšování zaměstnanosti a pružnosti trhu práce, sociální služby jako nástroj aktivního sociálního začleňování a jako příležitost zaměstnání a horizontální podporu rodiny. Všechny uvedené priority výrazně přispěly při hledání efektivních řešení dopadů současné hospodářské krize na občany Evropské unie.