Průvodce

‏‏

Důchodová reforma

AKTUALITY

středa 12. června

11:00 - MPSV připravilo v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci týkající se všech cílů stanovených v dokumentaci programu. Od 26. června 2024 bude možné podávat žádosti o dotace pro záměry týkající se podpory mobility a také bude znovu otevřena výzva podporující pořízení elektrické požární signalizace. Více informací najdete zde.

čtvrtek 5. června

14:00 Vláda dnes schválila nařízení upravující seznam zemí, jejichž občanům bude umožněn volný vstup na český trh práce. Cílem je usnadnit příchod vysoce kvalifikované pracovní síly, která je potřebná pro podporu růstu naší ekonomiky. Při sestavování seznamu byl brán zřetel na bezpečnostní hledisko. Více informací najdete zde.

13:00MPSV dnes do meziresortního připomínkového řízení předkládá Zprávu o stavu důchodového systému České republiky a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci České republiky a na očekávaný populační a ekonomický vývoj. Ta vzniká každých pět let na základě požadavku zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení z roku 2017. Data, která Zpráva přináší, potvrzují nutnost přijetí důchodové reformy. Více informací najdete zde.

ARCHIV AKTUALIT

Poslední aktualizace: 12. 6. 2024

Tiskové
zprávy

Novinky
Menu