Dvoustranné smlouvy o sociálním zabezpečení

Sociální zabezpečení v mezinárodním kontextu

Sociální zabezpečení je v mnoha ohledech stále čistě národní záležitostí. Téměř u všech států se v právních předpisech o sociálním zabezpečení, které např. omezují poskytování jednotlivých dávek pouze na území těchto států, nebo jsou dávky poskytovány pouze vlastním státním příslušníkům příslušného státu. I když je český systém, zejména pokud jde o důchodové pojištění velmi otevřený, i u nás se takový přístup objevuje , např. některé druhy dávek jsou poskytovány pouze na území ČR.

Je nutné zdůraznit, že jde o přístup v Evropě i ve světě zcela běžný. Nicméně svět se stále více globalizuje a životy lidí se stávají více "mezinárodními". Miliony lidí dnes na celém světě pracují v jiných státech, než kterých jsou občany, případně je navštěvují jako turisté.

Výsledkem tohoto trendu je snaha jednotlivých států světa o řešení situace prostřednictvím koordinace jejich sociálních systémů tak, aby v důsledku pohybu osob přes hranice států, ať už z důvodu turistiky nebo zaměstnání, nedocházelo k ohrožení jejich nároků ze sociálního zabezpečení. Ani Česká republika není v tomto ohledu výjimkou.

Níže uvedená tabulka je úplným přehledem smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou. Obsahuje také označení těch odvětví sociálního zabezpečení, kterých se jednotlivé smlouvy týkají.

Pokud jde o smlouvy o poskytování zdravotní péče v zahraničí, které sjednává Ministerstvo zdravotnictví, informaci o nich lze nalézt na webové stránce tohoto ministerstva - www.mzcr.cz.

Přehled dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou a jejich věcného a osobního rozsahu – stav k 1.2.2018
Stát Datum podpisu Vstup v platnost Sbírka zákonů
(Sbírka m. smluv)
Dávky v nemoci a mateřství Důchody Dávky při pracovních úrazech a nemocích z povolání Dávky v nezaměst-
nanosti
Rodinné dávky Pohřebné
Zdravotní péče Peněžité dávky Zdravotní péče Peněžité dávky
Albánie 13.11.2015 1.2.2017 2/2017 UR UR UR UR UR      
Austrálie 16.9.2009 1.7.2011 58/2011     UR          
Bělorusko 14.3.2018 1.10.2019 47/2019     UR          
Bosna a Hercegovina 18.5.2021 1.3.2023 12/2023 UR UR UR UR UR UR UR UR
Bosna a Hercegovina4 22.5.1957 1.12.1957 3/1958 UR UR UR UR UR   UR UR
Bulharsko 25.11.1998 1.1.2000 2/2000   O O   O   O O
Černá Hora 17.1.2002 1.12.2002 130/2002 UR UR UR UR UR UR UR UR
Francie7 12.10.1948 1.7.1949 215/1949 O1 O O   O     O
Chille 7.12.2000 1.3.2004 23/2004 UR1   UR          
Chorvatsko 22.1.1999 1.7.2000 82/2000 UR UR UR UR UR UR UR UR
Indie 8.6.2010 1.9.2014 45/2014     UR          
Itálie 11.10.2001                    
Izrael 16.7.2000 1.7.2002 73/2002 O5 O O O6 O   O  
Japonsko 21.2.2008 1.6.2009 41/2009     UR          
Japonsko - Protokol 1.2.2017 1.8.2018 38/2018     UR          
Jižní Korea 14.12.2007 1.11.2008 80/2008     UR          
Kanada 24.5.2001 1.1.2003 1/2003     UR          
Kypr7 19.1.1999 1.3.2000 106/2000   UR UR   UR UR UR UR
Litva7 27.5.1999 1.8.2000 136/2000   UR UR   UR UR UR UR
Lucembursko7 17.11.2000 1.3.2002 18/2002 UR UR UR UR UR UR UR UR
Maďarsko7 30.1.1959 1.12.1959 21/1960 O O O O O   O  
Makedonie 7.10.2005 1.1.2007 2/2007 UR UR UR UR UR UR UR  
Moldavsko 29.11.2011 1.10.2012 85/2012     UR          
Mongolsko 20.5.2019 1.3.2023 10/2023     UR          
Německo7 27.7.2001 1.9.2002 94/2002 UR UR UR UR UR      
Nizozemí2, 7 30.5.2001 1.9.2002 93/2002   UR UR       UR (Niz.)  
Polsko7 5.4.1948 1.10.1948 261/1948 O O O O O O O O
Québec 19.2.2002 1.11.2003 124/2003     UR          
Rakousko7 20.7.1999 1.7.2001 55/2001 UR UR UR UR UR UR    
Rumunsko7 24.9.2002 1.3.2004 25/2004 UR UR UR UR UR   UR  
Rusko3, 8 2.12.1959 1.7.1960 VYPOVĚZENA O O O O O   O  
Rusko 8.12.2011 1.11.2014 57/2014   O O   O   O O
Slovensko7 29.10.1992 1.1.1993 228/1993   UR UR   UR O UR UR
Slovinsko4, 7 22.5.1957 1.12.1957 3/1958 UR UR UR UR UR   UR UR
Srbsko 17.1.2002 1.12.2002 130/2002 UR UR UR UR UR UR UR UR
Sýrie 25.3.2010 1.6.2020 20/2020   UR9 UR          
Španělsko7 13.5.2002 1.5.2004 52/2004 UR UR UR UR UR UR UR  
Švýcarsko 10.7.1996 1.11.1997 267/1997   UR O   O      
Tunisko 20.11.2015 1.12.2017 9/2018 O O O O O O O O
Turecko 2.10.2003 1.1.2005 135/2004 UR UR UR UR UR UR UR UR
Ukrajina 4.7.2001 1.4.2003 29/2003   O O   O O O O
USA2 12.7.1968 12.7.1968 nepubl.     O          
USA 7.9.2007 1.1.2009 85/2008     UR          
USA dodat.sml.10 23.9.2013 1.5.2016 21/2016 UR10              
O Smlouva se vztahuje pouze na občany ČR a druhého smluvního státu
UR Univerzální rozsah - Smlouva se vztahuje na všechny osoby, které podléhaly právním předpisům ČR a druhého smluvního státu
  U smlouvy probíhá ratifikační proces
  1. zahrnuje pouze zdravotní péči poskytovanou důchodcům
  2. pouze o výplatě dávek
  3. jde o smlouvu uzavřenou mezi ČSR a SSSR
  4. jde o smlouvu uzavřenou mezi ČSR a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
  5. zahrnuje zdravotní péči pouze v případě nenadálých porodů
  6. zahrnuje pouze neodkladnou zdravotní péči
  7. smlouva zůstává v platnosti, ale přednostně se aplikují tzv. koordinační nařízení ES
  8. ve vztahu k RF pozbyla platnosti dnem 1.1.2009 
  9. peněžité dávky pouze v případě pracovního úrazu a nemoci z povolání
  10. jedná se o rozšíření určení příslušnosti k pojištění také na oblast zdravotního pojištění

Poslední aktualizace: 3. 3. 2023