Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou USA o recipročním poukazování důchodů

(sjednaná výměnou nót 20.6. / 12.7.1968)