Dohoda mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení