Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o sociálním zabezpečení DOPLŇKOVÁ SMLOUVA