Úvod

Následující informace je určena jak pracovníkům orgánů a institucí působících v oblasti sociálního zabezpečení, tak i všem ostatním, kteří mají zájem seznámit se s právy platnými v EU.

Texty uspořádané odborem evropské integrace a mezinárodních vztahů MPSV vycházejí ze zpráv vypracovaných Komisí Evropských společenství v 90. letech a přiložená Nařízení zachycují stav platný ke konci roku 1997. Jejich znění se čas od času doplňuje v souvislosti se zdokonalováním koordinačních mechanismů sociálních systémů i na základě judikátů Evropského soudního dvora.

Přes skutečnost, že budoucí členství ČR v EU je dlouhodobý proces a v jeho průběhu dojde jistě v pravidlech Unie k řadě změnám, základní zásady zůstanou zřejmě neměnné. Seznámení se s nimi - z hlediska jejich poznání a budoucí správné aplikace - již dnes je nanejvýš potřebné.

Pojednání na následujících stranách stručně zachycují historii vzniku předpisů Společenství o sociálním zabezpečení, jejich obsah, základní principy, úpravu platnou pro jednotlivé oblasti, praktické otázky fungování koordinace i příklady, kdy občané v různých situacích mohou uplatňovat svá "evropská" práva. Protože jejich podrobnější a detailní rozbor by přesahoval únosnost tohoto vydání předpokládá se, že v budoucím období by za tím účelem mohly být publikovány samostatné texty.

Poslední aktualizace: 26. 8. 2020