Možnosti přihlašování

Datová schránka

Nejjednodušší způsob přihlášení do portálu je prostřednictvím účtu k datové schránce. Datovou schránkou se mohou přihlásit právnické osoby, podnikající fyzické osoby i fyzické osoby.

Za zaměstnavatele, dodavatele a odběratele Evidence náhradního plnění se mohou přihlásit osoby, které jsou oprávněnými osobami k datové schránce nebo pověřenými osobami k datové schránce. Návod, jak pověřit osobu pro přístup do datové schránky.

Pokud jste zaměstnavatel a nemáte datovou schránku, doporučujeme si datovou schránku založit. Významně se vám zjednoduší komunikace s úřady.

Identita občana

Fyzické osoby se mohou přihlásit ke službám portálu prostřednictvím identity občana. Identita občana zahrnuje možnosti:

Časté dotazy k přihlašování

Je možné k využívání služeb pověřit zaměstnance či jinou právnickou nebo fyzickou osobu?

  • Ano, pověření je možné realizovat prostřednictvím funkčnosti datových schránek a zřízení účtu Pověřené osoby k obsluze dané datové schránky. Pověřené osoby pak mohou ke službám přistupovat prostřednictvím svých přihlašovacích údajů. V datové schránce můžete rozsah oprávnění Pověřených osob nastavit tak, jak Vám nejlépe vyhovuje a omezit tak možnost zasílání i čtení datových zpráv.
  • V aplikacích Evidence náhradního plnění a Evidence ročních zpráv existuje další možnost pověření formou ručního přidání pověřené osoby přímo v aplikaci.
    • Pověřenou osobu (její IČO nebo RČ),  může zadat pouze vlastník „účtu“, tj. zástupce dodavatele/odběratele, který se autentizoval prostřednictvím systému identita občana nebo datovou schránkou a jehož IČO či RČ je shodné s údaji dodavatele/odběratele v ENP, nebo který se zaregistroval v ERZ. Vlastník se přihlásí a zaeviduje na novém portálu jako první.
    • Pověřená osoba se následně pod tímto IČO nebo RČ musí rovněž přihlásit přes NIA nebo datovou schránku.
    • Není potřebné žádné zmocnění přes Úřad práce.

Založil jsem si učet prostřednictvím NIA ID (dříve Jméno, heslo a SMS). Když se chci přihlásit, zadám jméno, heslo a přístupový SMS kód přes identitu občana, objeví se mi hláška: Při přihlášení se vyskytly problémy. Zkuste se přihlásit později. Pro bližší informace se můžete obrátit na call centrum technické pomoci …

  • Pravděpodobně se nejedná o autentizované přihlášení z důvodu, že nedošlo ke ztotožnění na kontaktním místě Czech POINT. Po aktivaci identifikačního prostředku by již vše mělo fungovat.

Poslední aktualizace: 19. 8. 2022