Sociální práce s lidmi s poruchou autistického spektra - PAS (Liberec, 20. 2. 2020)

Workshop na téma „Sociální práce s lidmi s poruchou autistického spektra – PAS“ se uskutečnil dne 20. 2. 2020 v Liberci. Workshopu se zúčastnili pracovníci působící ve veřejné správě, sociální pracovníci, pracovníci Úřadu práce ČR. Tímto bychom chtěli všem účastníkům a prezentujícím poděkovat za jejich zájem a za aktivní přístup v rámci celého workshopu.

Poslední aktualizace: 14. 4. 2020