2016-2024 Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

Dne 26. 01. 2024 byly zveřejněny seznamy schválených žádostí k podpoře do 13., 14. a 15. výzvy programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2024.

Dne 6. 2. 2024 byla zveřejněna schválená aktualizace IV. dokumentace programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2025.

V návaznosti na novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty byla dne 23.5.2024 zveřejněná metodika úpravy bilance akcí po změně snížené sazby DPH od 1.1.2024.

 

Poslední aktualizace: 23. 5. 2024