Důležité sdělení

Upozornění

Na základě Usnesení vlády č. 875 se povolení k zaměstnání, kterému uplynula platnost po dni 12. března 2020 prodlužuje do 16. listopadu 2020.

Cizinci, kteří na území ČR pobývali v době od 12. března 2020 na základě krátkodobého víza za účelem zaměstnání nebo za účelem sezónním, víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo na základě mimořádného pracovního víza, jsou povinni vycestovat z ČR nejpozději do 16. listopadu 2020.

POZOR! Lhůta na vycestování do 16. listopadu 2020 již nebude prodloužena.

 

Aktualizované informace týkající se současné situace COVID-19 naleznete na stránkách:

Ministerstva zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/

Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

 

Zahraniční zaměstnanost

Zahraniční zaměstnanost