Projekty ekonomické migrace

Fast Track - Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance zahraničních investorů

Ministerstvo práce a sociálních věcí se od 1. února 2012 podílí na realizaci projektu „Fast Track“ - Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance zahraničních investorů“ řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je zefektivnit proceduru vstupu a zaměstnávání cizinců (manažerů a specialistů) ze třetích zemí v České republice v rámci vnitropodnikového přesunu (tzv. vyslání zaměstnance) či lokalizace zaměstnance a tím zabezpečit České republice dostatek kvalifikované pracovní síly pro udržení a růst její konkurenceschopnosti.

Bližší informace: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/projekt-fast-track/zrychlena-procedura-pro-vnitropodnikove-prevadene-a-lokalizovane-zamestnance-a-statutarni-organy-zahranicnich-investoru--172692/

Welcome Package pro investory

Ministerstvo práce a sociálních věcí se od 1. července 2013 podílí na realizaci projektu „Welcome Package pro investory“, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je zefektivnit proceduru vstupu a zaměstnávání klíčových cizinců ze třetích zemí, kteří v rámci umístění investice do České republiky potřebují získat potřebná pobytová a pracovní povolení na území České republiky.

Bližší informace: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/projekt-welcome-package-pro-investory--221758/

Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie

Ministerstvo práce a sociálních věcí se podílí na realizaci projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“.

Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Ukrajiny a Indie, kteří budou na území ČR vykonávat vysoce kvalifikovanou práci v oblasti služeb nebo ve veřejném sektoru na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 1 - 3.

Projekt byl schválen Usnesením vlády České republiky č. 912/2015 Sb. ze dne 9. listopadu 2015.

Bližší informace:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/pilotni-projekt-zvlastni-postupy-pro-vysoce-kvalifikovane-zamestnance-z-ukrajiny--170394/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rozsireni-pilotniho-projektu-ukrajina-pro-vysoce-kvalifikovane-zamestnance-o-indii--240111/

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny

Do Režimu je možné zařadit kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny s tím, že pracovní pozice, kterou budou v České republice ukrajinští pracovníci vykonávat, je dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ—ISCO zpravidla zařazena do hlavních tříd 4 — 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. Režim je určený primárně pro technické profese.

Projekt byl schválen Usnesením vlády České republiky č. 703 Sb. ze dne 27. července 2016.

Bližší informace: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rezim-zvlastniho-zachazeni-pro-kvalifikovane-zamestnance-z-ukrajiny--178478/

Režim ostatní státy – Mongolsko, Filipíny, Srbsko

Do Režimu je možné zařadit kvalifikované zaměstnance z Mongolka, Filipín a Srbska s tím, že občané těchto států budou v České republice kvalifikovanou práci na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ—ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 — 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru.

Projekt byl schválen Usnesením vlády České republiky č. 416 ze dne 22. června 2018.

Bližší informace: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/rezim-ostatni-staty---ekonomicka-migrace--235549/