2007-2018 Program 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

Do programu 113 310 nelze předkládat žádosti o dotaci.