Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Formuláře pro poskytovatele sociálních služeb

Formuláře jsou určeny pro podání žádosti o registraci, oznámení zdravotnického zařízení ústavní péče o poskytování služeb a oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb na území ČR.

Žádosti o dotace ze státního rozpočtu a výkazy sociálních služeb

Výkazy sociálních služeb a žádosti o dotace se podávají prostřednictvím aplikace OKslužby - poskytovatel

Zkontrolujte si své přístupové údaje a oprávnění pro podání výkazu a žádosti a případně včas požádejte MPSV o zřízení nového uživatelského účtu.

Upozorňujeme, že uživatelé jsou zodpovědni za správu svých uživatelských účtů a jejich ochranu před zneužitím.

Aktuality

 • 16.5.2023: Z důvodu plánované údržby síťových prvků na MPSV nebude systém dostupný v pátek 19.5.2023 od 16 hodin. Údržba je plánována přibližně na jednu hodinu. 
 • 15.06.2022 Dnes v 16 hodin byla nasazena nová verze, kde byla odstraněna chyba, ke které docházelo při přidání služby na žádost v dotačním programu U. Za případné potíže se omlouváme.
 • 28.5.2021: Z důvodu zvýšení bezpečnosti HTTPS bude v následujících dnech vypnut zastaralý šifrovací komunikační protokol TLS v. 1.1.
  Pro správný chod aplikace je tedy potřeba mít v nastavení Java (prostřednictvím Java Control Panel na záložce Advanced) povolen (mimo jiné) protokol TLS 1.2
 • 12.5.2021: Z důvodu plánovaného vypnutí datového centra nebude systém dostupný od pátku 14.5.2021 od 15 hodin do soboty 15.5.2021 do 24 hodin.
 • 3.3.2021: Z důvodu optimalizace datového centra nebude systém dostupný v sobotu 6.3.2021 od 16 do 24 hodin.
 • 12.11.2019: Z důvodu plánované výměny UPS v datovém centru MPSV Na Poříčním právu nebude systém dostupný v době od pátku 15.11. od 14 hodin do pondělí 18.11. do 7 hodin.
 • 6.2.2019: Od 31.1.2019 lze pro provoz aplikace využít verzi java 11. Postup instalace a spuštění aplikace pomocí java 11 je uveden na spouštěcí stránce aplikace.
 • Z důvodu migrace serverů na MPSV nebude systém dostupný od pátku 22.6.2018 18:00 do neděle 24.6.2018 20:00. 
 • 22.12.2017: Dne 21.12.2017 byla instalována nová verze aplikace. Aktuálně je již možné přihlásit se k aplikaci pomocí JAVA 9. 
 • Systém nebude dostupný z důvodu odstávky datových center na MPSV od soboty 18.11. od 7. hodiny do neděle 19.11. do 24. hodiny.
 • Systém nebude dostupný z důvodu odstávky datových center na MPSV od soboty 04.11. od 7. hodiny do neděle 05.11. do 24. hodiny.
 • V sobotu 23.9. mezi 6. až 22. hodinou nebude systém dostupný z důvodu odstávky diskových polí na MPSV.
 • 21.07.2017: Od 21.7.2017 lze používat jakoukoli Javu verze 8 (tedy i update 141 a vyšší).
 • 18.07.2017: Upozornění: Z důvodu zpřísnění kontrol v updatu Javy (Java 8 update 141) nelze aplikaci prozatím s touto Javou používat. Využijte pro provoz aplikace starší verzi - např. Java 8 update 131 nebo Java 8 update 121. Problém bude v některé z příštích verzí vyřešen.
 • 06.10.2016: Dne 20.10.2016 bude aplikace OKslužby-poskytovatel provozována pouze z jednoho datového centra MPSV.
 • V případě problémů s odezvou se neprodleně ozvěte na Hotline.
 • 21.09.2016: Žádosti o dotace: V žádostech na dotace na rok 2017 je v části Zdroje financování zrušena položka "pěstounská péče - dohoda o výkonu". Proto byla upravena uživatelská příručka.
 • 17.08.2016: Výkazy: Exporty dat výkazů byly rozšířeny o exporty nákladů, výnosů, příjmů od obcí a příjmů od krajů. Upravený manuál a šablony k exportům jsou zde
 • 20.07.2016: Od 30.6.2016 lze používat jakoukoli Javu verze 8 (tedy i update 74 a vyšší).
 • 05.07.2016: Nové verze uživatelských příruček k žádostem o dotace a k výkazům jsou zde. Příručka k výkazům popisuje novou úlohu export dat výkazu a příručka k dotacím ruční přerozdělení požadavku na dotaci na jednotlivé kraje.
 • 02.05.2016: Je zprovozněno podávání výkazů za rok 2015. Rozsah vykazovaných údajů je stejný jako za rok 2014.
 • 28.04.2016: Upozornění: Z důvodu chyby v updatu Javy (Java 8 update 74-92) doporučujeme pro provoz aplikace využít starší verzi např. Java 8 update 73 nebo Java 8 update 71. Problém bude v některé z příštích verzí vyřešen.
 • 06.04.2016: Z důvodu chystaného upgrade síťových prvků v prostředí MPSV se mohou objevit drobné výpadky systému v neděli 10.4.2016 mezi 20h a 22h.

Informace k žádostem o dotaci:

 • Dochází k zásadní změně v podávání žádostí o dotace.
 • Zatímco v předcházejících létech poskytovatel podával jednu žádost, která obsahovala dílčí žádosti na dotace na jednotlivé sociální služby na jednotlivé kraje a MPSV, nyní bude v programu A podávat na jednotlivé krajské úřady samostatné žádosti a v programu B samostatnou žádost na MPSV.
 • Tyto samostné žádosti pak budou obsahovat dílčí žádosti na jednotlivé sociální služby, na které žadatel žádá daný kraj (nebo MPSV) o dotaci.
 • Žádosti na kraje a MPSV bude poskytovatel podávat prostřednictvím aplikace OKslužby - poskytovatel. 
 • Obsah žádostí zůstává v podstatě beze změn. Nově se v rámci personálního zabezpečení uvádějí i informace o nakupovaných službách.
 • Jednotlivé kraje a MPSV
 • mohou mít pro podávání žádostí různé termíny a tedy i období, ve kterém bude možné žádosti v aplikaci podávat
 • mohou požadovat vložení různých elektronických příloh
 • Žadatel se proto musí u jednotlivých vyhlašovatelů dotačního řízení informovat o termínech podání žádostí a o požadovaných přílohách.

Informace k výkazům:

 • Výkazy za rok 2018 je možné podávat od počátku roku.
 • Výkazy je nutno podat do 30.6.2019.
 • Rozsah vykazovaných informací za rok 2018 je stejný jako byl za rok 2017.
 • Informace vykazované na tzv. kartách uživatelů, informace o činnostech poskytnutých anonymním uživatelům a informace vykazovaných na tzv. kartách zaměstnanců jsou popsány v dokumentu Vykazování_soc_služeb_v1,9.pdf.
 • V dokumentu Číselníky_výkazů_v2 najdete vykazované nákladové a výdajové položky a ostatní číselníky. Další vykazované údaje jsou uvedeny v uživatelské příručce k aplikaci. 
 • Přes rozhraní je možno tzv. karty zaměstnanců, karty uživatelů a informace o činnostech poskytnutých anonymním uživatelům načíst z vašeho programu do aplikace OKslužby - poskytovatel.
 • Z výkazu podaného za rok 2017 je možné do výkazu za rok 2018 převzít informace o objektech a budovách, informace o pokojích, personální data a informace o předepsaném vzdělávání pracovních pozic.

Poslední aktualizace: 16. 5. 2023