Provoz aplikace OKslužby - poskytovatel

Zde jsou zveřejňovány aktuální informace o provozu v pracovních dnech a další aktuální zprávy.

Stav systému: Informační systém pracuje normálně.

Systém není dostupný v době pravidelné údržby: Pravidelná údržba IS OKslužby-poskytovatel probíhá každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 24.00 hodin.

Hotline: Po - Pá od 8 do 16 hodin: tel. 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz

Dotazy týkající se metodiky vykazování sociálních služeb zodpoví pracovníci MPSV: e-mail: vykaz-sluzby.poskytovatele@mpsv.cz.

Dotazy týkající se metodiky žádostí o dotace zodpoví pracovníci MPSV: e-mail: podporadotace@mpsv.cz.

Informace pro poskytovatele sociálních služeb

Uživatelská příručka k aplikaci: Uživatelskou příručku si můžete stáhnout z odkazu umístěného níže.

Přístup k systému: Podmínkou přístupu je zřízení uživatelského účtu. Každý uživatel, který se podílí na vyplnění žádosti, musí mít svůj vlastní účet. Účet zřizuje MPSV na základě zaslání  souhlasu uživatele (31 kB) se zpracováním osobních údajů. Vyplněný a podepsaný formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů zašlete odboru provozu informačních a komunikačních technologií MPSV, a to prostředníctvím datové schránky MPSV: sc9aavg - odbor provozu informačních a komunikačních technologií nebo poštou na adresu MPSV ČR, Odbor provozu informačních a komunikačních technologií, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2. Přečťete si prosím pokyny k vyplnění tiskopisu souhlasu.

Spuštění systému: Podmínkou spuštění aplikace je nainstalování prostředí Java Runtime 8.0 a vyšší. V případě, že pro připojení k síti využíváte proxy server, je nutno upravit konfiguraci Java web start.

Systém lze spustit dvěma způsoby:

1) pomocí url adresy https://socpos.mpsv.cz/posvvaclient/iokposkytovatel.html Použijete-li tento způsob, otevře se okno vašeho webového prohlížeče, které však i po ukončení práce s aplikací OKslužby – poskytovatel zůstane otevřeno.

2) nebo pomocí dávkového souboru StartPoskyt.bat, který si stáhněte níže na této stránce a např. uložte na plochu svého počítače. Výhodou spouštění aplikace tímto způsobem je, že po ukončení aplikace nezůstane otevřeno okno webového prohlížeče. Tento způsob lze použít pouze pro provozování aplikace pod Javou 8 a vyšší.

Poznámka: V případě, že je pro připojení k síti využit proxy server a nedaří se spustit aplikaci s využitím standardního nastavení vlastností prohlížeče, je nutno upravit Java konfiguraci. V takovém případě se obraťte na svého správce serveru.

Poslední aktualizace: 21. 10. 2021