Za jakých podmínek lze uprchlíka zaměstnat?

Uprchlíci přicházející z tzv. třetích zemí (tj. států mimo Evropskou unii, Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko) do České republiky mohou být zaměstnáni za následujících podmínek závisejících na jejich právním postavení (statusu):

Status cizince Možnost zaměstnání Povinnosti zaměstnavatele
Žadatel o mezinárodní ochranu – azyl či doplňkovou ochranu do 6 měsíců ode dne podání žádosti Zaměstnání cizince není možné

(§ 99 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
V případě porušení právních předpisů se zaměstnavatel dopouští správního deliktu (nejzávažnějším je umožnění výkonu nelegální práce cizince – uprchlíka dle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) nebo trestného činu a vystavuje se riziku příslušných sankcí.
po uplynutí 6 měsíců ode dne podání žádosti Cizinec musí mít platné povolení k zaměstnání vydávané krajskou pobočkou Úřadu práce ČR bez tzv. testu trhu práce

(§ 97 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 • Nahlášení volného pracovního místa na krajské pobočce Úřadu práce ČR (dle § 86 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 • Informační povinnost vůči krajské pobočce Úřadu práce ČR (dle § 87 a 88 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 • Standardní povinnosti vůči ČSSZ, zdravotní pojišťovně, finanční správě atd. dle platné legislativy
 • Standardní povinnosti vůči zaměstnanci zejména dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Cizinec s udělenou mezinárodní ochranou – azylem či doplňkovou ochranou Cizinec má volný přístup na trh práce

(§ 98 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 • Informační povinnost vůči krajské pobočce Úřadu práce ČR (dle § 87 a 88 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 • Standardní povinnosti vůči ČSSZ, zdravotní pojišťovně, finanční správě atd. dle platné legislativy
 • Standardní povinnosti vůči zaměstnanci zejména dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Nelegální migrant – cizinec, který na území ČR vstoupil nelegálně, nepožádal o mezinárodní ochranu, případně byl ve správním řízení vyhoštěn Zaměstnání cizince není možné V případě porušení právních předpisů se zaměstnavatel dopouští správního deliktu (nejzávažnějším je umožnění výkonu nelegální práce cizince – uprchlíka dle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) nebo trestného činu a vystavuje se riziku příslušných sankcí.
Cizinec, který nepožádal o mezinárodní ochranu, nebo mu nebyla udělena, ale získal vízum k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému za účelem strpění pobytu na území Cizinec musí mít platné povolení k zaměstnání vydávané krajskou pobočkou Úřadu práce ČR bez tzv. testu trhu práce*

(§ 97 písm. d) nebo e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 • Nahlášení volného pracovního místa na krajské pobočce Úřadu práce ČR (dle § 86 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 • Informační povinnost vůči krajské pobočce Úřadu práce ČR (dle § 87 a 88 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
 • Standardní povinnosti vůči ČSSZ, zdravotní pojišťovně, finanční správě atd. dle platné legislativy
 • Standardní povinnosti vůči zaměstnanci zejména dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

* Ojediněle se mohou vyskytnout i případy, kdy má tento cizinec volný přístup na trh práce (§ 98 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti – např. pokud cizinec v minulosti v ČR vystudoval střední či vysokou školu).