Kolektivní smlouvy vyššího stupně závazné pro další zaměstnavatele

Uvedené kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou závazné pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností, a to od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, s výjimkou zaměstnavatele:

 1. na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs,
 2. který k tomuto dni zaměstnává více než 50% fyzických osob se zdravotním postižením,
 3. který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců,
 4. u kterého došlo k mimořádné události, jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo
 5. pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně.

(viz. § 7a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů)

Číslo Sdělení MPSV ve Sbírce zákonů Organizace zaměstnavatelů Odborová organizace - svaz Znění rozšířené kolektivní smlouvy vyššího stupně (dodatku) Znění Sdělení, v němž je uveden kód OKEČ/CZ-NACE
68/2011
 • Zemědělský svaz České republiky Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky
178/2010
 • Zemědělský svaz České republiky
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů České republiky
144/2010
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České Republice
 • Odborový svaz Stavba ČR
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
110/2010
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
95/2010
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
95/2010
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
308/2009
 • Asociace Českého papírenského průmyslu, Česko-moravské odborové sdružení
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
237/2009
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
 • Odborový svaz STAVBA ČR
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
210/2009
 • Svaz dopravy ČR, sekce silniční dopravy
 • Odborový svaz dopravy
161/2009
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
292/2008 Zemědělský svaz České republiky
 • Zemědělský svaz České republiky
 • Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů
 • Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky
154/2008
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice
 • Odborový svaz Stavba
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
115/2008
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
196/2007
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
114/2007
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice
 • Odborový svaz Stavba České republiky
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
102/2007
 • Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
10/2007
 • Svaz zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu
 • Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
429/2006
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu
366/2006
 • Svaz dopravy ČR – Sekce silniční dopravy
 • Odborový svaz dopravy
55/2006
 • Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR
 • Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu