Ohlášení plnění povinného podílu OZP

1. Životní událost

Jsem zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci, musím plnit povinnost zaměstnávat OZP (definice OZP: https://www.uradprace.cz/web/cz/definice-ozp).

2. Způsoby podání

Chystáte se vyplnit formulář a podat žádost? Šetřete svůj čas a "úřadujte" elektronicky z domova. Zašlete nám žádost prostřednictvím IDENTITY OBČANA. Vyberte si hned z několika nástrojů jako je Bankovní identita, eObčanka, NIA ID nebo třeba mobilní klíč eGovernmentu.

3. Obecné informace

Dle ustanovení § 81 zákona o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Počty zaměstnanců se počítají v průměrném přepočteném počtu, výpočet je uveden v prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb.

Povinnost plnění povinného podílu zaměstnavatelé plní

  • zaměstnáváním v pracovním poměru,
  • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými ÚP ČR uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (uzavírá se dle § 78 zákona o zaměstnanosti), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (tzv. náhradní plnění), nebo
  • odvodem do státního rozpočtu,

nebo vzájemnou kombinací uvedených způsobů.

Při plnění povinnosti způsobem pod písmenem b) – náhradním plněním, je nutné dbát na limity stanovené zákonem o zaměstnanosti a plnění povinností dodavatele, neboť za náhradní plnění mohou být považovány pouze zakázky, kdy faktury k těmto zakázkám jsou nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění vloženy do evidence vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí v souladu s ustanovením § 84 zákona o zaměstnanosti. Elektronická evidence náhradního plnění je dostupná po přihlášení na této stránce: https://www.uradprace.cz/web/cz/zamestnavani-ozp

Při plnění povinnosti způsobem pod písmenem c) výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou OZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla, vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí pro účely zákona o zaměstnanosti.

Odvod do státního rozpočtu poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím ÚP ČR. Zaměstnavatel odesílá odvod na účet krajské pobočky, v jejímž obvodu má sídlo (u fyzické osoby – bydliště). Číslo účtu krajské pobočky a další informace naleznete zde: https://www.uradprace.cz/web/cz/plneni-povinneho-podilu

Plnění povinného podílu zaměstnávání OZP, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce ÚP ČR, v jejímž územním obvodu má zaměstnavatel – právnická osoba sídlo, nebo zaměstnavatel – fyzická osoba bydliště.

Metodický výklad pro zaměstnavatele, týkající se povinného podílu: https://web.mpsv.cz/web/cz/plneni-povinneho-podilu-ozp