Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele

V týdnu od 10. února 2020 eviduje Ministerstvo práce a sociálních věcí problémy s technickou infrastrukturou, které zapříčiňují chybné chování aplikací provozovaných v rámci jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí. Vzhledem k tomu, že v uvedeném období není možné vkládat doklady do evidence náhradního plnění, bude v této souvislosti prodloužen termín pro evidenci údajů o plnění za rok 2019 do 29. února 2020. Současně jsou zaměstnavatelé povinni dle ustanovení § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ohlásit krajské pobočce Úřadu práce plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, a to nejpozději do 15. února. Vzhledem k tomu, že v ohlášení plnění povinného podílu může být uveden jen takový objem náhradního plnění, který je zaevidován v evidenci náhradního plnění, bude i termín pro ohlášení povinného podílu prodloužen z 15. února 2020 na 29. únor 2020.

Přílohy k formuláři

Formulář je po novele zákona o zaměstnanosti bez příloh.

On-line formulář

Ostatní přílohy