Workshop – Sociální realitní agentury

Dne 20. dubna proběhl v Ostravě první ze série krajských workshopů pořádaných v rámci projektu Podpora sociálního bydlení, tentokrát na téma Sociální realitní agentury. Svůj příspěvek představili doktorka Martina Mikeszová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR a odborníci z organizací Romodrom a R-Mosty, kteří v současnosti realizují projekty věnující se sociálním realitním agenturám. Účastníci se dozvěděli o zahraničních modelech i o zkušenostech z české praxe a rozběhla se živá debata o možnostech využití tohoto konceptu v rámci sociálního bydlení. Dále byl představen projekt sociálního bydlení města Ostravy, který je realizován za finanční podpory z ESF.

V levém menu naleznete program workshopu a vybrané prezentace:
1) Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava (Z. Živčák)
2) Sociální realitní agentury - zahraniční zkušenosti a možnosti inspirace (M. Mikeszová)
3) Férové bydlení (J. Čihák)