Workshop na téma: „Role sociální práce ve vztahu k výkonu veřejného opatrovnictví“ (Hradec Králové, 1. 2. 2018)

Workshop na téma Role sociální práce ve vztahu k výkonu veřejného opatrovnictví se uskutečnil dne 1. 2. 2018 v Hradci Králové. Workshopu se zúčastnili pracovníci působící ve veřejné správě, respektive sociální pracovníci obecních a krajských úřadů a další pracovníci působící na obecních úřadech. Tímto bychom chtěli všem účastníkům a prezentujícím poděkovat za jejich aktivní přístup v rámci celého workshopu. Výstupy z workshopu budou zpracovány a vydány ve čtvrtém čísle publikace Zpravodaj sociální práce, jehož vydání je plánováno na červen 2018. Prezentace představené v rámci workshopu naleznete v nabídce vlevo, společně s dokumenty zaslanými Ministerstvem spravedlnosti k tématu veřejného opatrovnictví (nejdůležitější pasáže zvýrazněny):

  • Usnesení Nejvyššího soudu - Veřejný opatrovník dle bydliště x vůle osoby
  • Usnesení Nejvyššího soudu - Opatrovnická rada
  • OSN - Úmluva o právech osob se zdravotním postižením - obecný komentář

Další workshop, tentokrát na téma Standardy sociální práce ve veřejné správě, se uskuteční 12. 6. 2018 v Praze. Pozvánka a přihlašovací formulář budou zveřejněny na webu MPSV přibližně v půlce května.