Workshop – Energetická chudoba

Dne 30. listopadu 2017 proběhl v administrativním centru Vinice v Pardubicích již šestý ze série krajských workshopů pořádaných v rámci projektu Podpora sociálního bydlení, tentokrát na téma Energetická chudoba. Účastníky na workshopu přivítal mimo jiné náměstek primátora města Pardubice, Jakub Rychtecký, a svůj projekt sociálního bydlení podporovaný z ESF zde představilo město Pardubice. Do tématu energetické chudoby uvedl posluchače pan Roman Matoušek z Agentury pro sociální začleňování, poté paní Hana Schvarczová z Ministerstva průmyslu a obchodu představila nástroje na snížení nákladů na spotřebu energie. Pan Petr Scholz z Energetického regulačního úřadu promluvil o nekalých praktikách v energetice a jak se jim postavit. Odpolední část programu patřila skotské expertce na energetickou chudobu, paní Donně McLean z Clackmannanshire citizens advice bureau, která přiblížila, jak energetickou chudobu řeší ve Skotsku a představila příklady dobré praxe. V závěru proběhla panelová debata a živá diskuze.

V levém menu naleznete program workshopu (1) a vybrané prezentace:
2) Prezentace projektu sociálního bydlení města Pardubic (B. Štefanča)
3) Energetická chudoba v ČR (R. Matoušek)
4) Nástroje na snížení nákladů na spotřebu energie (H. Schvarczová)
5) Jak se postavit nekalým praktikám v energetice? (P. Scholz)
6a) Energetická chudoba ve Skotsku a její řešení, inspirace pro ČR (D. McLean) - v českém jazyce
6b) Energetická chudoba ve Skotsku a její řešení, inspirace pro ČR (D. McLean) - v anglickém jazyce