Provádění depistáže na obecních úřadech

na stránkách VÚPSV byla vytvořena záložka, kde jsou dostupné všechny výsledky projektu k Depistáži a podpůrné materiály. Přístup  zde.

Výzkumy v oblasti sociální práce

2021