Podvodníci se i nadále vydávají za MPSV a další...

Ministerstvo práce a sociálních věcí nadále důrazně varuje před falešnými SMS a e-maily, které jsou prezentovány jako nabídka příspěvku na bydlení či jiné finanční pomoci....

Zjistit více

30. 10. 2023

Vyšší podpora pro rodiny s dětmi: návrh MPSV na...

Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun,...

Zjistit více

27. 10. 2023

Ministři Vlastimil Válek a Marian Jurečka...

Na jednání byly předloženy návrhy obou ministerstev, které adresují většinu požadavků Sekce mladých lékařů ČLK a zdravotnických odborů. Jde o soubor opatření prostřednictvím...

Zjistit více

20. 10. 2023

MPSV představilo příklady dobré praxe v oblasti...

Příklady dobré praxe v oblasti spolupráce s organizacemi, které se zabývají uplatněním lidí s hendikepem na pracovním trhu, prezentovalo MPSV. Jednání na téma zaměstnávání lidí...

Zjistit více

20. 10. 2023

Vláda schválila Akční plán k přechodu...

Vláda dnes schválila Akční plán k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi a k větší individualizaci péče a k podpoře deinstitucionalizace sociálních...

Zjistit více

18. 10. 2023

Nová Strategie rodinné politiky se zaměřuje na...

Vláda 11. října 2023 schválila Strategii rodinné politiky 2024–2030 jako nový strategický dokument, který aktualizuje dřívější Koncepci rodinné politiky z roku 2017. Dokument...

Zjistit více

12. 10. 2023

MPSV navrhuje pravidelnou valorizaci minimální...

Novelu zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy, posílá MPSV do meziresortního připomínkového řízení. Zákon bude stanovovat jasná a předvídatelná...

Zjistit více

11. 10. 2023

Analýza volných pracovních míst a zaměstnávání...

MPSV provedlo unikátní rozsáhlé šetření mezi zaměstnavateli. Mělo za cíl prozkoumat oblast volných pracovních míst. Soustředilo se na jejich počet, strukturu, i to, co...

Zjistit více

5. 10. 2023

Ministr Jurečka vyhlásil nominace do VII....

Spuštění nominačního formuláře do VII. ročníku ocenění Gratias, které je určené sociálním pracovnicím a pracovníkům, kteří přispívají k rozvoji či dobrému jménu sociální práce v...

Zjistit více

5. 10. 2023

Navýší se státní příspěvek na výkon pěstounské...

Vláda dnes schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která přinese mimo jiné zvýšení státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Novela také zjednoduší procesy...

Zjistit více

4. 10. 2023

Modernizační fond otevírá školám cestu k...

Zřizovatelům mateřských, základních a středních škol nabízí Modernizační fond jedinečnou možnost výstavby energeticky efektivních školních budov. Krajům to přinese nové kapacity...

Zjistit více

4. 10. 2023

Šestý ročník konference Fórum rodinné politiky...

Již za dva týdny se v Hradci Králové uskuteční šestý ročník odborné konference Fórum rodinné politiky. Akce nabídne otevřenou debatu o aktuálním směřování české rodinné...

Zjistit více

27. 9. 2023

Ministerstva, Evropská komise a UNICEF...

Pod vedením Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), zahájily UNICEF a Generální ředitelství Evropské...

Zjistit více

20. 9. 2023

Milostivé léto III zatím pomohlo 143 tisícům...

Díky akci Milostivé léto III mají klienti České správy sociálního zabezpečení, kteří neuhradili pojistné splatné před 1. říjnem 2022, možnost zbavit se dluhů vzniklých z penále...

Zjistit více

18. 9. 2023

Vláda schválila navýšení zvláštního příspěvku k...

Vláda na středečním zasedání schválila návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky na zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu, který je vyplácen účastníkům národního...

Zjistit více

15. 9. 2023

Reakce MPSV na zvýšení příspěvku na péči

Již zhruba rok probíhá jednání ohledně zvýšení příspěvku na péči. Na základě koaličních jednání se našla shoda a ke zvýšení by mělo dojít v polovině roku 2024.

Zjistit více

14. 9. 2023

Poslanecká sněmovna dala zelenou on-line...

Poslankyně a poslanci dnes schválili novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší změny ve zpracování a výplatě důchodů. Zásadním bodem novely je...

Zjistit více

13. 9. 2023

Zvýšení povědomí rodičů o rané péči zkvalitní...

MPSV společně s Ministerstvem zdravotnictví zahájilo debatu o rozvoji a zlepšení služeb rané péče, která se stará o zdravotně postižené děti do 7 let. Právě tato péče patří do...

Zjistit více

13. 9. 2023

Poslanci schválili novelu zákoníku práce....

Poslanecká sněmovna včera schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem. MPSV předložilo rozsáhlou transpoziční novelu, jež vznikla po diskusích se...

Zjistit více

13. 9. 2023

Podpora zkrácených úvazků zvyšuje flexibilitu...

Od začátku letošního února může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Sleva je určena pro osoby,...

Zjistit více

11. 9. 2023