MPSV představilo data o energetické chudobě a vyhodnotilo roční projekt zaměřený na energetickou gramotnost a prevenci

27. 6. 2024

MPSV představilo závěry sociálně inovačního projektu, jehož cílem bylo ve spolupráci s partnery ze soukromého a neziskového sektoru pilotovat unikátní metody prevence energetické chudoby, tzv. behaviorální přístup, který cílí na změnu chování a zvýšení energetické gramotnosti. Zároveň představilo dosud nepublikovaná data o energetické chudobě v ČR. Ta mj. podtrhují potřebu poradenství, schválení zákona o podpoře bydlení či snižování energetické náročnosti bydlení.

 

Více informací najdete v tiskové zprávě.