Na sociální služby s nadregionální působností dá MPSV letos více než 1,52 miliardy korun, dotace již byly vyplaceny

9. 4. 2024

Dotace na poskytování nadregionálních a celostátních služeb (tzv. dotační titul B) budou v letošním roce činit přes 1,52 miliardy korun. Tento titul plně administruje MPSV. Dotace je určena poskytovatelům k financování běžných výdajů, které souvisejí s výkonem dané sociální služby. Částka, kterou MPSV mělo k dispozici pro letošní rok, odpovídá výši dotací poskytnutých v roce 2023.

Více informací najdete v tiskové zprávě a také v přiloženém audiorozhovoru s vrchní ředitelkou Zdislavou Odstrčilovou.