Účinná prevence je nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost práce. VÚBP zahájil kampaň pro zaměstnavatele

28. 3. 2024

Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod záštitou MPSV vyhlásil kampaň nazvanou „Chcete-li ušetřit, vsaďte na správné přidělení osobních ochranných pracovních prostředků“. Cílem této kampaně je šíření informací mezi zaměstnavateli o ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost práce, je totiž včasná a účinná prevence.

Více informací najdete v tiskové zprávě.