ČSSZ: Všechny žádosti o důchod bez mezinárodního prvku jsou vyřizovány v zákonných lhůtách, situace se v říjnu stabilizovala

8. 11. 2023

K dnešnímu dni jsou veškeré žádosti o důchody, které neobsahují mezinárodní prvek, vyřizovány v zákonné lhůtě 90 dnů. Délku zpracování žádosti mohou ve specifických případech prodloužit pouze žádosti, které delší dobu vyřízení vyžadují z důvodu došetřování chybějících údajů. Rozhodnutí o přiznání důchodu je klientům doručeno poštou až v následujících dnech po vydání rozhodnutí, stejně tak i výplata. Prodloužení doby zpracování žádostí způsobil extrémní zájem o předčasné důchody trvající od konce roku 2022. Na tuto zátěž reagovala ČSSZ řadou organizačních opatření, která postupně vedla k nárůstu v počtu standardně vyřizovaných 700 žádostí denně k nynějšímu průměru přes 1 000 denně. Do konce října 2023 se tak podařilo celou situaci stabilizovat.

Více informací najdete v tiskové zprávě ČSSZ.