Ministerstva, Evropská komise a UNICEF spolupracují na zlepšování předškolního vzdělávání a péče v České republice

20. 9. 2023

Pod vedením Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), zahájily UNICEF a Generální ředitelství Evropské komise pro podporu strukturálních reforem projekt na vytvoření komplexního monitorovacího a evaluačního rámce pro předškolní vzdělávání a péči v České republice. Cílem iniciativy, financované Evropskou unií prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu, je zlepšit systém a přispět ke zdravému vývoji a učení dětí od útlého věku a podpořit zaměstnanost rodičů.

Více informací najdete v tiskové zprávě.