Ministr Jurečka chce prověřit hospodaření Úřadu práce, předal podnět NKÚ

2. 3. 2023

Prověřit systém řízení a kontrolní mechanismy v rámci Úřadu práce ČR je záměrem ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. Resort vždy dbá na to, aby byly veřejné prostředky vynakládány účelně a efektivně. To platí jak v souvislosti s vyplácením sociálních dávek a dalších forem pomoci státu, ale také například zadáváním veřejných zakázek. Protože MPSV jakožto nadřízený orgán Úřadu práce identifikovalo skutečnosti, které by mohly nasvědčovat nehospodárnému nakládání s veřejnými prostředky ze strany ÚP, předal ministr Jurečka podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

Více informací najdete v tiskové zprávě.