Reakce MPSV na závěry kontroly NKÚ ohledně podpory rodinné politiky v letech 2018 až 2020

28. 11. 2022

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil závěry kontroly týkající se financování podpory rodinné politiky v letech 2018 až 2020. Cílem kontroly bylo prověřit, zda prostředky státního rozpočtu a EU přispěly k realizaci stanovených cílů a byly čerpány v souladu se zákonem. Výtky NKÚ směřují zejména k nedostatečnému sledování přínosů podpory a vyhodnocování plnění daných cílů. Se závěry kontroly se MPSV neztotožňuje a přináší své stanovisko.

Podrobnosti najdete v tiskové zprávě