MPSV nesouhlasí s některými závěry kontroly NKÚ ohledně financování podpory sociálního podnikání

25. 7. 2022

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil závěr kontroly týkající se vynakládaných peněz státu a Evropské unie na podporu sociálního podnikání v letech 2015 až 2021. Kromě MPSV se v této souvislosti NKÚ zaměřil na také Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem kontroly bylo prověřit, zda prostředky ze státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu sociálních podniků byly poskytovány a čerpány účelně, efektivně a v souladu s právními předpisy. Výtky NKÚ směřují k nejasně nastaveným pravidlům a neefektivitě vybraných projektů. Se závěry kontroly se nicméně MPSV neztotožňuje a podává vysvětlení.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.