Reakce MPSV na závěry kontroly NKÚ

30. 5. 2022

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil závěr kontroly týkající se vynakládaných peněz státu a Evropské unie na rozvoj, provoz a správu Informačního systému Evropského sociálního fondu (IS ESF 2014+) v letech 2015 až 2021. Jedná se o webovou aplikaci pro podporu monitoringu a evaluací operačních programů ESF, která je jednou ze součástí celkového portálového prostředí. Z kontroly vyplývá, že MPSV nastavilo systém bez zásadnějších nedostatků a finanční prostředky byly převážně vynaloženy účelně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

 

Více informací naleznete v tiskové zprávě.