Díky Housing First nově důstojně bydlí více než 700 lidí. Úspěšný projekt bude pokračovat s podporou MPSV a MMR

23. 5. 2022

Celorepublikové pilotní projekty Housing First se osvědčily. Díky nim nově v bytech žije více než 700 lidí, kteří by jinak tuto možnost neměli. Projekty budou pokračovat za podpory vedení Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva pro místní rozvoj. Bude vypsána nová dotační výzva a poskytnuty prostředky na zřizování sociálních bytů.

Více informací naleznete v tiskové zprávě.