Byli bez domova, díky projektům Housing First již dva roky bydlí

16. 6. 2021

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Podpora sociálního bydlení“ již dva roky podporuje obce i neziskové organizace v zavádění přístupu Housing First (Bydlení především) v České republice. Praxe ukázala, že nejen v zahraničí, ale i u nás tato podpora lidí v bydlení funguje. MPSV proto zahájilo přípravu dalšího dotačního programu na podporu projektů Housing First. Výzva pro předkládání žádostí o podporu v oblasti sociálního bydlení bude vyhlášena v příštím roce a stane se jednou z prvních, které MPSV představí v rámci nového programového období EU fondů (2021–2027).

Více se dočtete v příloze