Upřesnění postupu v případě pochybení zaměstnavatelů čerpajících z Antiviru

4. 12. 2020

Úřad práce ČR (dále jen ÚP ČR) důsledně kontroluje dodržování podmínek poskytování příspěvku v rámci programu Antivirus. Počtem podpořených zaměstnanců a zaměstnavatelů se jedná o nejrozsáhlejší program podpory zaměstnanosti v historii České republiky. Jedním ze zjišťovaných pochybení je nedodržení podmínky právního aktu o poskytnutí příspěvku týkající se povinnosti vyúčtovat vzniklé výdaje až poté, kdy je zaměstnancům vyplacena náhrady mzdy a odvedeny zákonné odvody.