Některé dávky mohou v listopadu přijít v jiném termínu než obvykle. Vyplaceny ale budou včas

10. 11. 2020

S cílem ochránit klienty a zaměstnance Úřadu práce ČR před rizikem nákazyCOVID-19 bylo v rámci mimořádných opatření schváleno zjednodušení administrativy u některých nepojistných dávek. Příjemcům příspěvku na bydlení a přídavku na děti se tak ve 4. čtvrtletí tohoto roku automaticky přizná stejná výše těchto dávek jako ve 3. čtvrtletí, aniž by museli dokládat příjmy či náklady na bydlení. V některých případech však může dojít ke změně obvyklého výplatního termínu. Lhůta výplaty v zákonném termínu bude samozřejmě dodržena.

Více se dočtete v příloze