Další vládní opatření v sociálních službách přinesou větší ochranu pečovatelům, klientům i lidem bez domova. Službám vypomohou i studenti

12. 10. 2020

V důsledku stávající epidemické situace se na základě usnesení vlády dne 12. října 2020 v sociálních službách omezuje provoz pouze na základní činnosti. Z důvodu minimalizace nákazy pracovníků terénních sociálních služeb budou jejich klienti povinni nosit roušky a stejně tak budou pečovatele informovat o případných zdravotních rizicích. Po dobu nouzového stavu dochází také k rozšíření činnosti nocleháren pro osoby bez domova. S ohledem na alarmující zprávy od poskytovatelů sociálních služeb o nedostatečných personálních kapacitách se ukládá pracovní povinnost studentům sociálních a příbuzných oborů. Jejich výpomoc pomůže zajistit plynulý provoz v sociálních službách, ale i v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), a to na nezbytně nutnou dobu. Až na výjimky bude pro klienty domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem zaveden zákaz vycházení.

Více se dočtete v příloze