MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby. SEMAFOR jim pomůže řešit různá stádia epidemiologické situace

9. 9. 2020

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, Asociací poskytovatelů sociálních služeb, odbory a zástupci krajů připravilo systém čtyř stupňů pohotovosti, tzv. Semafor pro pobytové sociální služby. SEMAFOR má pomoci poskytovatelům pobytových sociálních služeb zorientovat se v rychle se měnící situaci. Tohoto opatření by měly ke své činnosti využívat také orgány ochrany veřejného zdraví. Díky SEMAFORU mohou jak poskytovatelé, tak i klienti dopředu vědět, jak postupovat v případě, pokud se bude epidemiologická situace v jejich regionu měnit.