Sociální služby mohou žádat o dotace na vícenáklady, které jim vznikly v souvislosti s COVID-19

12. 8. 2020

MPSV ve středu 12. srpna 2020 spustilo aplikaci pro podávání žádostí na dofinancování zvýšených nákladů, které vznikly sociálním službám v souvislosti
s COVID-19 v období od 13. března do 31. května 2020. Podle dotační výzvy, zveřejněné 9. července 2020 budou moci zřizovatelé požádat o dotaci na 3 oblasti podpory. Aplikace bude otevřena 14 dnů, tedy do půlnoci 27. srpna 2020.

Více se dočtete v příloze