MPSV aktivně řeší problém bezdomovectví a pomáhá

17. 1. 2020

V Česku žije víc než 20 tisíc lidí bez domova a dalších 100 tisíc osob je bezdomovectvím ohroženo. Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí je problém bezdomovectví jednou z priorit. Dlouhodobě se zabýváme tématy spjatými s osobami ve vážné sociální nouzi a pomoc realizujeme systémově nejen na úrovni legislativy a prevence, ale i v podobě finanční a materiální pomoci.

Více se dočtete v příloze