Ministerstvo práce a sociálních věcí má dvě nové sekce zaměřené na podporu rodin a podporu seniorů

6. 1. 2020

V souvislosti se snížením počtu úřednických míst v rámci systemizace k 1. 1. 2020 využilo MPSV této organizační změny a zřídilo dvě nové sekce, Sekci podpory rodiny a Sekci podpory seniorů. Nové sekce lépe odpovídají prioritám MPSV v oblasti sociální politiky a svým uspořádáním pomáhají naplňovat programové prohlášení vlády.

Více se dočtete v příloze