Informace pro sociální služby - archiv

JAK MPSV POMÁHÁ SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM

AKTUÁLNĚ

ONLINE PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

PORADENSKÁ LINKA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

AKTUÁLNÍ USNESENÍ VLÁDY

AKTUÁLNÍ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY

ČASOVÁ OSA OPATŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

DOPORUČENÉ POSTUPY

PODĚKOVÁNÍ

 

JAK MPSV POMÁHÁ SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM

Celou situaci monitorujeme od prvního potvrzeného případu nákazy COVID-19 v Česku. Okamžitě poté zahájilo MPSV komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví, kraji, zaměstnavateli a dalšími partnery. Abychom ochránili klienty a personál sociálních služeb, postupně jsme podle vývoje situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 uzavírali některé sociální služby.

Ministerstvo je s jednotlivými kraji a poskytovateli sociálních služeb neustále v komunikaci a jako jedno z mála ministerstvech připravuje a neustále aktualizuje doporučené postupy pro kraje, obce a sociální služby.


ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

AKTUÁLNĚ:

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 20. listopadu 2021 mimořádné opatření (Č. j.: MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN) o testování zaměstnanců a OSVČ s účinností od 22. listopadu 2021. Celý text naleznete ZDE (224.36 kB).
Ode dne 23. 11. 2021 je účinná změna opatření (MZDR 42085/2021-2/MIN/KAN)  ZDE (114.56 kB), která upřesňuje, že testování se nařizuje pouze formou sebetestování. Ode dne 20. 12. 2021 je účinná změna opatření (Č. j.: MZDR 42085/2021-3/MIN/KAN) ZDE (204.6 kB). Změnou se upravuje postup při pozitivním výsledku antigenního samotestu.

Všem zaměstnavatelům na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců, pomocí antigenních samotestů nebo antigenních testů prováděných poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden. První testování musí proběhnout nejpozději 29. listopadu 2021. Povinnost se nevztahuje na osoby očkované/ osoby, které prodělali onemocnění covid-19/ podstoupili v posledních 7 dnech PCR test nebo antigenní test, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním výsledkem.

 

Dne 30. 8. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření týkající se testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (č. j.: MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN). Mimořádné opatření se týká domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. Účinnost opatření je do 7 dnů ode vyhlášení (tj. od 1. 9. 2021 do 8. 9. 2020 zajistit první provedení testu u dotčených zaměstnanců), testování bude dále probíhat s frekvencí jednou za 7 dní.

U zaměstnanců, kteří v době provádění pravidelného vyšetření nejsou přítomni na pracovišti, se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před nástupem k výkonu činnosti.

Antigenní testování se provádí u všech zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků.

Výjimky z testování:

 • Osoba absolvovala PCR test nejdéle před 72 hodinami před plánovaným antigenním testem.
 • Osoba je očkována.
 • Osoba prodělala onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech.

Celé znění naleznete ZDE (179.25 kB)

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Armádou ČR vypracovali dokumenty týkající se aplikace posilovací očkovací dávky proti Covid-19 a nejčastější dotazy k očkování. Více v dokumentech ZDE (203.1 kB), ZDE (129.76 kB), ZDE (3.06 MB) a ZDE (140.62 kB).

Dne 30. 8. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření týkající se testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Mimořádné opatření se týká domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. Účinnost opatření je do 7 dnů ode vyhlášení (tj. od 1. 9. 2021 do 8. 9. 2020 zajistit první provedení testu u dotčených zaměstnanců).

Více se dozvíte ZDE (127 kB)

 

Dne 30. 8. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření týkající se testování klientů sociálních služeb na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Mimořádné opatření se týká domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě. Účinnost opatření je do 7 dnů ode vyhlášení (tj. od 1. 9. 2021 do 8. 9. 2020 zajistit první provedení testu u dotčených klientů).

Více se dozvíte ZDE (123.14 kB)

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 7. června 2021 mimořádné opatření Č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN o návštěvách ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinností od 8. června 2021. Toto opatření ruší předchozí opatření ze dne 11. května 2021, č. j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN a upravuje podmínky návštěv uživatelů vybraných sociálních služeb. Více níže v sekci „Aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k sociálním službám“. Celý text naleznete ZDE (154.54 kB).

V pondělí 24. 5. 2021 vláda vydala usnesení č. 485, ( ZDE (195.29 kB)) kterým vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimo jiné mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS-CoV-2. Mění se tím povinnosti vybraných poskytovatelů sociálních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 28. května 2021 mimořádní opatření o testování obyvatel na SARS-CoV-2, s účinností ode dne 1. června 2021. Opatření mění povinnosti vybraných poskytovatelů sociálních služeb týkající se testování jejich zaměstnanců, uživatelů a dalších osob. Více v sekci Aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k sociálním službám. Celé znění naleznete ZDE (156.98 kB).

Bylo vydáno organizační opatření VZP ČR č. 6/2021, kde je garantováno proplacení antigenních testů u zaměstnanců, klientů i návštěv, jestliže o test požádají, a to 1x za 7 dnů. Dále je garantováno i proplacení antigenních testů u klientů a zaměstnanců v přímém kontaktu s klienty v případě povinného testování 1x za 5 dnů. Odkaz na opatření naleznete ZDE (356.06 kB).

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. května 2021 mimořádní opatření, které mění výjimky z povinnosti testování osob ode dne 24. května 2021. Více v sekci Aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k sociálním službám. Celé znění naleznete ZDE (171.39 kB).

Ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce vyhlašuje výběrové řízení na členy akreditační komise s hodnotícím právem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Posuzovány budou žádosti o členství podané ve lhůtě do 30. června 2021. Ohlášení výběrového řízení naleznete ZDE (207.1 kB), žádost o členství pak můžete stahovat ZDE (164.84 kB).

 

Vláda ČR dne 10. 5. 2021 vydala předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat následující mimořádná opatření vztahující se k sociálním službám:

 • mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb (podrobněji viz níže),
 • mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě (viz níže).

Dále vláda bere na vědomí záměr Ministerstva zdravotnictví zrušit:

 • mimořádné opatření ze dne 19. října 2020, č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN, kterým se stanovila pravidla zdravotně sociální péče (viz níže),
 • mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN, kterým se stanovily podmínky pro vycházky uživatelů pobytových sociálních služeb.(viz níže).

Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušilo dne 12. 5. 2021, s okamžitou účinností následující dvě mimořádná opatření (text rozhodnutí naleznete ZDE (120.9 kB)):

 

Mimořádné opatření ze dne 19. října 2020, č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN. Poskytovatelé domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovací služby v pobytové formě již nebudou mít povinnost vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19. Text původního mimořádného opatření je ZDE (270.42 kB).

Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN. Poskytovatelé domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem již nebudou mít povinnost zajistit speciální režim vycházek svých uživatelů (tedy není nutná případná izolace uživatelů vracejících se z vycházky. Text původního mimořádného opatření je ZDE (252.37 kB).

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo dne 11. 5. 2021, s účinností od 17. 5. 2021 mimořádné opatření o návštěvách uživatelů sociálních služeb, čímž navazuje a ruší předchozí opatření z 6. dubna 2021. Opatření se mění v části týkající se zdravotních služeb, pro sociální služby zůstává vše stejné. Návštěvy v zařízení domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb v pobytové formě jsou přípustné za podmínky, že návštěva se před zahájením podrobí antigennímu testu. Výjimka platí pro osoby, které test absolvovali ne déle než 48 hodin před absolvováním návštěvy, mají certifikát o očkování nebo mají potvrzení o absolvování nemoci covid-19 v posledních 90 dnech. Dokument naleznete ZDE (242.9 kB).

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo dne 11. 5. 2021, s účinností od 17. 5. 2021 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě. Zároveň se tímto ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021 o omezení sociálních sužeb.

Stále platí, že:

 1. všechny osoby (uživatelé, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování musí používat ochranné prostředky dýchacích cest.
 2. všichni zájemci, uživatelé nebo jejich blízké osoby mají povinnost informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu příznaků onemocnění COVID-19, o nařízené karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném pozitivním výsledku testu, a to u zájemce, klienta nebo jeho blízké osoby.

Ruší se povinnost:

 1. omezit poskytování sociálních služeb tak, že se nemusí naplňovat povinnost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 2. poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se neváží na registrovaný druh sociální služby,
 3. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby noclehárny, poskytovat i základní činnosti podle potřeby klientů v nezbytně nutné míře podle druhu služby azylový dům.

Dokument naleznete ZDE (142.98 kB).

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí apeluje na poskytovatele sociálních služeb, aby co nejdříve vyplatili svým zaměstnancům mimořádné odměny za odvedenou práci ve ztížených a rizikových podmínkách druhé vlny epidemie Covid-19. MPSV poskytlo sektoru sociálních služeb na tento účel v Programu podpory C dotaci v celkové výši bezmála 4 mld. Kč. Jde o poděkování za odvedenou práci v době epidemie a zároveň o jejich motivaci do budoucna. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) i celé MPSV stojí za zaměstnanci v sociálních službách a velmi si váží jejich nasazení. Dělá maximum pro to, aby mohli pracovat v co nejlepších podmínkách, a byli za to také co nejlépe oceněni. Více v dokumentu ZDE (95.36 kB)

Vláda dne 19. 4. 2021 svým usnesením (schválila materiál, který upravuje distribuci antigenních samotestů osobám bez domova, a to prostřednictvím vybraných poskytovatelů sociálních služeb. Celkem bude distribuováno 13 300 antigenních samotestů. Testování bude dobrovolné a zdarma a testy budou nabízeny spolu s doporučením, jak postupovat, pokud by výsledek vyšel pozitivní. Materiál naleznete ZDE (154.73 kB), přílohu k usnesení ZDE (131.54 kB).

MPSV vydalo Stanovisko k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v roce 2021. Přečíst si jej můžete ZDE (98.29 kB)

Vláda ČR dne 12. 4. 2021 vydala předběžný souhlas s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky poskytování sociálních služeb. Mimořádné opatření odpovídá svým obsahem usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 211, o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb. Text mimořádného opatření naleznete ZDE (157.53 kB).

Vláda ČR dne 12. 4. 2021 vydala souhlas s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s účinností od 12. dubna, které se týká omezení obchodu a služeb, kde je obsažena výjimka ze zákazu vzdělávacích akcí pro kurzy podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Text mimořádného opatření naleznete ZDE (314.33 kB).

V březnu vydala zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková doporučení „Očkování klientů s podpůrným opatřením a klientů se sníženou schopností rozhodování“. Jedná se o praktické doporučení pro poskytovatele zdravotních služeb provádějících očkování, zaměstnance zařízení sociálních či zdravotních služeb, ale také pro opatrovníky a další podpůrné osoby klientů. Doporučení se kromě klientů s omezenou svéprávností věnuje také klientům s jiným podpůrným opatřením (nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávností) či klientům bez podpůrného opatření, kteří nejsou schopni udělit souhlas. Materiál naleznete ZDE (945.25 kB).

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo dne 6. 4. 2021 mimořádné opatření, které se týká vycházek uživatelů sociálních služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režimem. Jedná se o prodloužení stávajícího opatření v této oblasti – překlopení opatření pod rámec tzv. pandemického zákona, tedy zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Stále platí povinnost klienty po vycházce umístit do oddělených prostor a testovat. To není třeba v případě, kdy se jedná o očkované klienty. Opatření je účinné ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání. Dokument je dostupný ZDE (252.37 kB).

Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo dne 6. 4. 2021 mimořádné opatření, které se týká omezení návštěv uživatelů vybraných sociálních služeb. Jedná se o prodloužení stávajícího opatření v této oblasti – překlopení opatření pod rámec tzv. pandemického zákona, tedy zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Stále platí, že návštěvy lze připustit pouze za podmínky, že návštěva se předem podrobí antigennímu POC testu s negativním výsledkem, nebo byla testována nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, nebo se prokáže certifikátem o očkování, případně se prokáže dokladem o prodělání onemocnění COVID-19. Opatření je účinné ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání. Dokument je dostupný ZDE (263.1 kB).

Od 7. 4. 2021 se budou moci k očkování registrovat přes centrální rezervační systém pracovníci v sociálních službách. Více informací naleznete v přílohách níže:

Vláda ČR vzala dne 22. 3. 2021 na vědomé mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o povinném testování pracovníků nestátních neziskových organizací, které zaměstnávají alespoň jednu osobu, a to s účinností od 6. 4. 2021 a frekvencí alespoň jednou za týden. Výjimku z testování mají osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 nebo mají vystavený certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, za splnění dalších podmínek.

Všichni zaměstnavatelé, kteří jsou nestátní neziskovou organizací a zaměstnávají alespoň 1 osobu, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem. Toto opatření se týká i poskytovatelů sociálních služeb z řad NNO. Mimořádné opatření najdete ZDE (133.73 kB).

Ve čtvrtek 18. 3. 2021 vláda vydala usnesení č. 297 ( ZDE (227.97 kB)) „Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče“. Tím nahrazuje usnesení o zákazu návštěv ze 26. 2. 2021 č. 201. Nově se umožňují návštěvy bez předchozího testování též osobám, které se prokáží certifikátem o očkování proti onemocnění COVID-19 (za splnění dalších podmínek).

Tedy u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě omezuje návštěvy uživatelů. Návštěvy lze připustit pouze za podmínky, že návštěva se předem podrobí antigennímu POC testu s negativním výsledkem, nebo byla testována nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, nebo se prokáže certifikátem o očkování, případně se prokáže dokladem o prodělání onemocnění COVID-19. (příloha č. 2)

Ve čtvrtek 18. 3. 2021 vláda vydala usnesení č. 296 ( ZDE (206.02 kB)) „Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb“. Tím nahrazuje usnesení o vycházkách ze dne 26. 2. 2021 č. 202. Nově není třeba umístění klientů po návratu z vycházky do oddělených prostor, pokud se jedná o klienty, kteří mají vystavený certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (za splnění dalších podmínek).

Tedy vycházky klientů u všech poskytovatelů sociálních služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, jsou umožněné očkovaným osobám nebo je třeba tyto klienty po návratu izolovat v oddělených prostorách a následně dvakrát otestovat.

MPSV v návaznosti na přijaté usnesení vlády č. 275 ze dne 8.3.2021 zveřejňuje následující tři dotační Výzvy pro sektor sociálních služeb. Jde o 1) Dotace na odměny pro zaměstnance, 2) Dotace na úhradu antigenního testování ve vybraných druzích sociálních služeb a o 3) Dotace na sanaci vícenákladů sociálních služeb vzniklých v důsledku pandemie Covid-19. Výzvy a další materiály k dotačním řízením naleznete ZDE.

V pátek 5. 3. 2021 vláda vydala usnesení č. 249, ( ZDE (204.43 kB)) kterým vydává předběžný souhlas s novými či aktualizovanými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, která se týkají vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 ve vybraných sociálních službách.

Jedná se o mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě ( ZDE (155.53 kB)).

Dále mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě, poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení, poskytovatelů sociálních služeb poskytujících osobní asistenci a poskytovatelům pečovatelské služby ( ZDE (161.62 kB)).

Dále mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center, kde se zařazuje možnost i u zaměstnanců chráněného bydlení a týdenního stacionáře provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů od poskytovatele domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, domova pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službě v pobytové formě ( ZDE (158.04 kB)).

Nově mají výjimku k testování osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. Metodické stanovisko shrnující postup sociálních služeb k usnesení vlády o antigenním testovaní obyvatel najdete ZDE (224.2 kB).

Organizační opatření VZP ČR č. 5/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS‑CoV‑2. Účinnost je dnem 3. 3. 2021. S ohledem na epidemický vývoj pandemie onemocnění COVID-19 a na potřebu zajištění testování u poskytovatelů sociálních služeb a ochranu zranitelných skupin obyvatel a dále v souvislosti s vydáním Mimořádného opatření MZ ČR č. j.: MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN s účinností od 2. 3. 2021) upřesňuje VZP ČR správný způsob zajištění provádění testování a vykazování antigenních testů. Mimořádné opatření MZ ČR se týká i poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním režimem a poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě. Organizační opatření ZDE (251.6 kB)

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání, kdy se stanovuje povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a tam mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Dále se stanovuje povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest splňujících stanovené technické podmínky ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejny provozovny služeb, pracoviště ambulantní péče zdravotnického zařízení, zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě. Ochranný prostředek dýchacích cest je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), dvě přes sebe přiložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, které brání šíření kapének, a to ve vnitřních prostorech zařízení sociálních služeb. Jedná se o povinnost, která rozšiřuje povinnost nošení osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu dle mimořádného opatření týkající se antigenního testování, kdy byla tato povinnost dána pracovníkům při kontaktu s uživatelem sociální služby. Usnesení níže tuto povinnost rozšiřuje na všechny osoby v objektu mimo výjimku uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě. Mimořádné opatření najdete ZDE.

Mimořádné opatření – antigenní testování obyvatel, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání s konkretizováním povinného testování zaměstnanců vybraných sociálních služeb. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání (1. 3. 2021). Povinnost pravidelného testování zaměstnanců (každých 5 dní) tím není změněno. Toto usnesení umožňuje zařadit do sítě antigenních odběrových center (veřejná odběrová místa) domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací sociální služby v pobytové formě. Tato „místa“ tedy mohou provést při dostatečném personálu testování vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu SARS-COV-2 prostřednictvím POC antigenním testu u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění a to v případě jestli se jedná o zaměstnance a uživatele těchto služeb, dále o návštěvy uživatelů. Taktéž je možné testovat zaměstnance poskytovatelů pečovatelské služby a osobní asistence. Testování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Služby chráněného bydlení, týdenního stacionáře, osobní asistence a pečovatelské služby mohou také využívat ostatní veřejná testovací místa. Samozřejmě je možná dále využívat své nasmlouvané poskytovatele zdravotních služeb. Mimořádné opatření najdete ZDE

Vážení poskytovatelé sociálních služeb, jistě jste zaznamenali, že v pátek 26. 2. 2021 vláda vyhlásila nouzový stav a přijala několik usnesení s cílem snížit mobilitu občanů díky aktuální epidemii onemocnění COVID-19. Pro segment sociálních služeb se ale nic zásadního nemění.

Více se dočtete ZDE (150.09 kB)

 

OČKOVÁNÍ

Leták 5 důvodů proč se očkovat je k dispozici ke stažení v tiskové kvalitě ZDE (1.28 MB).

Dne 30.11. vláda rozhodla s účinností od 5.12.2020 o povolení návštěv v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách v pobytové formě za podmínky podstoupení testu před vstupem do zařízení. Více ZDE (aktualizované krizové opatření ze 7.1.2021). Dne 2. prosince byl za tímto účelem zveřejněn Doporučený postup č. 17/2020. Postup naleznete ZDE

Na základě usnesení Vlády ČR č. 1370 ze dne 21. prosince 2020 ( ZDE (130.66 kB)) - zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem od 22. prosince 2020 MPSV zveřejnilo doporučení ( ZDE (175.45 kB)) k tomuto usnesení a zároveň v návaznosti na toto usnesení a na usnesení vlády ze dne 30. listopadu č. 1264 MPSV vyhlašuje dotační řízení ( ZDE (214.45 kB)).

 

Desatero pro návštěvy je k dispozici ke stažení v tiskové kvalitě ZDE (3.89 MB).

ONLINE PSYCHLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Dne 30.11. vláda rozhodla s účinností od 5.12.2020 o povolení návštěv v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách v pobytové formě za podmínky podstoupení testu před vstupem do zařízení. Více ZDE. Dne 2. prosince byl za tímto účelem zveřejněn Doporučený postup č. 17/2020. Postup naleznete ZDE (213.99 kB)

Dne 18. 11. MPSV zveřejňuje nejčastější otázky a odpovědi k povinnosti realizovat antigenní testování v sociálních službách. Odpovědi vypracovala Všeobecná zdravotní pojišťovna. Dokument je k nahlédnutí ZDE (211.78 kB)

Dne 13. 11. 2020 VZP zaslala všem sociálním službám, které mají za povinnost provádět antigenní testování, do datových schránek Stručného průvodce vykazováním antigenních testů. Více ZDE (868.44 kB) a také návod na používání dodaného screeningového POC antigenního testu. Více ZDE (2.43 MB).

Všeobecná zdravotní pojišťovna také zveřejnila Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2, ve kterém zpřesňuje způsob distribuce antigenních testů na SARS-CoV-2, způsob úhrady a způsob vykazování. Více naleznete ZDE (217.42 kB).

Dále také VZP uveřejnila seznam sociálních služeb, kterým budou distribuovány screeningové POC antigenní testy. Více naleznete ZDE (1.2 MB).

Mimořádné opatření

Povinné pravidelné testování zaměstnanců antigenními testy v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením, v pobytových odlehčovacích službách a u poskytovatelů pečovatelských služeb s účinností od 4.11.2020. Dne 3.11. bylo aktualizováno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, že povinné pravidelné testování se bude týkat i zaměstnanců chráněného bydlení, týdenních stacionářů a osobní asistence. Mimořádná opatření byla aktualizována s účinností od 21.11.2020 (nové znění naleznete ZDE a ZDE) Zaměstnanci všech těchto zařízení mají navíc povinnost od 9.11.2020 při kontaktu s klienty nosit ochranné pomůcky, a to minimálně respirátor třídy FFP2. Více ZDE (odkaz bude aktualizován).

Povinné pravidelné testování antigenními testy klientů v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením a v pobytových odlehčovacích službách s účinností od 4.11.2020. Aktualizováno s účinností od 21.11.2020 Více ZDE

Ministerstvo zdravotnizctví zveřejnilo dokument "Algoritmus použití a interpretace antigenního testu v detekci nemoci COVID-19 pro sociální služby". Prohlédnouit si jej můžete ZDE (237.41 kB)

 

Důležitá aktuální doporučení

- Doporučený postup č. 6 při vyhlášení karantény v zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. (Plné znění ZDE (1.06 MB))

- Doporučený postup č. 12 - Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba v pobytové formě pro organizaci poskytování dle stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví. Postup se bude dle vývoje průběžně aktualizovat. Účinnost je od 14.9.2020. Postup naleznete ZDE (345.14 kB)

- Doporučený postup č. 14 - Doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR ohledně zákazu návštěv a zákazu vycházení v sociálních službách a doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR týkající se přerušení poskytování na základě uzavřené smlouvy s uživatelem podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Postup naleznete ZDE (160.46 kB)

Další doporučené postupy naleznete ZDE

Sociální služby - vzdělávání ONLINE

Aktuálně k sociálním službám: MPSV umožňuje provádět všechny akreditované programy distanční formou (online) s výjimkou vzdělávacích programů vyžadujících praktický nácvik dovedností (nutná přítomnost účastníků a lektorů). Distanční formou je možné vyučovat také Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách s výjimkou hodin výuky odborné praxe. Další aktuální informace ZDE.

 

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

PORADENSKÁ LINKA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

V pondělí 14. 9. 2020 spustilo MPSV provoz poradenské linky pro sociální služby. Provoz linky je zajištěn v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 hodin. Linka je určena pro poskytovatele sociálních služeb. Cílem linky je podat informace o postupech sociálních služeb v době epidemie COVID-19, o doporučeních MPSV, o SEMAFORU a dalších aktivitách MPSV vč. informací o dotačním titulu MPSV na podporu sociálních služeb. Bude také poskytovat základní kontakty, na koho se obrátit s dalšími dotazy mimo resort MPSV. Upozorňujeme, že linka nemůže poskytovat zdravotnické informace.

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

AKTUÁLNÍ USNESENÍ VLÁDY K SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM A PŘÍBUZNÝM OBLASTEM

Usnesení vlády č. 1028 (109.01 kB)– úprava základních činností, povinnost nošení roušek při poskytování terénních služeb, povinnost hlásit karanténu a pozitivní výsledek na COVID-19 poskytovatelům sociálních služeb, rozšíření činnosti nocleháren.

Usnesení vlády č. 1030 (102.4 kB) – o distribuci ochranných osobních prostředků pro osoby se zdravotním postižením

Usnesení vlády č. 1031 (108.49 kB) - o distribuci ochranných osobních prostředků pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Usnesení vlády č. 1033 (105.45 kB) – zajištění předškolní péče pro děti od 3-10 let pro zaměstnance mj. sociálních služeb a sociálních pracovníků na úřadech

Usnesení vlády č. 1085 (126.61 kB) - prodloužení zákazu návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem do konce nouzového stavu, 3. listopadu do 23:59

Usnesení vlády č. 1117 – povinnost vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem a jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče (přijato 30.10., účinnost od 9.11.)

Usnesení vlády č. 1027 (109.8 kB)– uložení pracovní povinnosti studentů sociálních oborů středních, vyšších a vysokých škol. Aktualizované usnesení vlády č. 1226 - k uložení pracovní povinnosti s účinností s účinností ode dne 25.11.2020.

Usnesení vlády č. 1336 (200.79 kB) - zrušení pracovní povinnosti studentů s účinností od 16. 12. 2020

Usnesení vlády č. 1370 (130.66 kB) – zrušení zákazu vycházení klientů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem s účinností od 22.12.2020

Usnesení vlády č. 2021 - aktualizované krizové opatření o povolení návštěv v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách v pobytové formě za stanovených podmínek s účinností od 11. 1. 2021

Usnesení vlády č. 130 (149.29 kB)krizové opatření k zajištění předškolní péče pro děti od 3-10 let pro zaměstnance mj. sociálních služeb a sociálních pracovníků na úřadech s účinností od 15. února 2021

Usnesení vlády č. 131 (152.17 kB) – krizové opatření k omezení návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) s účinností od 15. února 2021

Usnesení vlády č. 132 (129.51 kB) – krizové opatření k vycházkám uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 15. února 2021

Usnesení vláda č. 138 (124.45 kB) – souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat s účinností od 15. února 2021 změnu mimořádného opatření ze dne 20. listopadu 2020, č. j.: MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN, a mimořádného opatření ze dne 20. listopadu 2020, č. j.: MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN

Usnesení vlády č. 140 (128.09 kB) - krizové opatření k zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem s účinností od 15. února 2021

Usnesení vlády č. 249 (204.43 kB)– k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, vydané 5. března 2021

Usnesení vlády č. 296 (206.02 kB) - Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb, s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

Usnesení vlády č. 297 (227.97 kB) - Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče, s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

Usnesení vlády č. 374 (202.6 kB) - souhlas s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje s účinností od 12. dubna, které se týká omezení obchodu a služeb, kde je obsažena výjimka ze zákazu vzdělávacích akcí pro kurzy podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Usnesení vlády č. 375 (194.67 kB) – předběžný souhlas s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky poskytování sociálních služeb (omezení povinnosti podle § 88 písm. f), úprava základních činností a další).

Usnesení vlády č. 375 (131.54 kB)Zajištění a distribuce antigenních testů určených pro sebetestování osobám bez přístřeší s cílem řešení epidemie onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2.

Usnesení vlády č. 448 (201.12 kB) - k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, ze dne 10. května 2021, kterým se vydává předběžný souhlas s plánovaným vydáním mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Usnesení vlády č. 485 (195.29 kB) - předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimo jiné mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS-CoV-2. Mění se tím povinnosti vybraných poskytovatelů sociálních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2.

Aktuální mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k sociálním službám

2021

Dne 30. 8. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření týkající se testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (č. j.: MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN). Mimořádné opatření se týká domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení. Účinnost opatření je do 7 dnů ode vyhlášení (tj. od 1. 9. 2021 do 8. 9. 2020 zajistit první provedení testu u dotčených zaměstnanců), testování bude dále probíhat s frekvencí jednou za 7 dní.

U zaměstnanců, kteří v době provádění pravidelného vyšetření nejsou přítomni na pracovišti, se vyšetření provede v den návratu na pracoviště před nástupem k výkonu činnosti.

Antigenní testování se provádí u všech zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků.

Výjimky z testování:

 • Osoba absolvovala PCR test nejdéle před 72 hodinami před plánovaným antigenním testem.
 • Osoba je očkována.
 • Osoba prodělala onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech.

Celé znění naleznete ZDE (179.25 kB)

Dne 30. 8. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření týkající se testování klientů sociálních služeb na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (č. j.: MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN). Mimořádné opatření se týká domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře a poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě. Účinnost opatření je do 7 dnů ode vyhlášení (tj. od 1. 9. 2021 do 8. 9. 2020 zajistit první provedení testu u dotčených klientů), testování bude dále probíhat s frekvencí jednou za 7 dní.

Výjimky z testování:

 • Osoba absolvovala PCR test nejdéle před 72 hodinami před plánovaným antigenním testem.
 • Osoba je očkována.
 • Osoba prodělala onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech.
 • Osoba je v terminálním stadiu onemocnění.

Celé znění naleznete ZDE (175.98 kB)

 

 • Mimořádné opatření - o návštěvách ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb ze dne 7. června 2021 (č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN) s účinností od 8. června 2021. Toto opatření ruší předchozí opatření ze dne 11. května 2021, č. j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN a upravuje podmínky návštěv uživatelů vybraných sociálních služeb tak, že musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží to certifikátem (upřesnění certifikátu viz celé znění opatření) a u očkování uplynulo:
   • od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   • od aplikace první dávky v případě dvoudávkového schématu nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
   • od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní,
  • osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
  • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený k použití laickou osobou, tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením,
  • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test, který je určen pro sebetestování nebo povolený k použití laickou osobou, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Celé znění opatření, kde jsou všechny podmínky detailně popsány naleznete ZDE (154.54 kB).

 

 • Mimořádné opatření - o testování obyvatel na SARS-CoV-2, ze dne 28. května 2021, s účinností ode dne 1. června 2021 od 0.00 hod. Toto mimořádní opatření mění povinnosti poskytovatelům domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovací služby v pobytové formě. Tito poskytovatelé mají povinnost provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů u svých zaměstnanců, uživatelů a jestliže to personální možnosti poskytovatele umožňují, také návštěv a zaměstnanců pečovatelské služby, osobní asistence, chráněného bydlení nebo týdenního stacionáře, a to pokud o to uvedené osoby požádají a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem. .

Nově se frekvence mění na nejvýše jedenkrát za 7 dnů.

Vypouští se část, kde se nařizuje, že vyšetření se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, a u osob, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test s negativním výsledkem.

Tímto se zrušuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. března 2021 č.j. MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN. Mimořádné opatření najdete ZDE (156.98 kB).

 • Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. května 2021 mimořádní opatření, které mění výjimky z povinnosti testování osob ode dne 24. května 2021.

  Upravují se tím mimořádná opatření týkající se povinnosti testování zaměstnanců a uživatelů vybraných sociálních služeb 1x za 5 dní, a také testování zaměstnanců obecně, tedy ve firmách, nestátních neziskových organizacích apod., kde je povinnost testování 1x za 7 dní. Výjimky z testování jsou nově stanoveny pro:

  • Osoby, které se prokážou potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.
  • Osoby, které byly očkovány a doloží
   1. že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
   2. že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka
   3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
  • Přesnou definici výjimek naleznete v celém znění ZDE (171.39 kB).

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušilo dne 12. 5. 2021, s okamžitou účinností následující dvě mimořádná opatření (text rozhodnutí naleznete ZDE (120.9 kB)):

   

  Mimořádné opatření ze dne 19. října 2020, č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN. Poskytovatelé domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovací služby v pobytové formě již nebudou mít povinnost vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19. Text původního mimořádného opatření je ZDE (270.42 kB).

   

  Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN. Poskytovatelé domov pro seniory, domovů se zvláštním režimem již nebudou mít povinnost zajistit speciální režim vycházek svých uživatelů (tedy není nutná případná izolace uživatelů vracejících se z vycházky. Text původního mimořádného opatření je ZDE (252.37 kB).
   

 • Mimořádné opatření ze dne 11. 5. 2021 o návštěvách v zařízení sociálních služeb. Opatření ruší mimořádní opatření z 6. dubna 2021, mění se v části týkající se zdravotních služeb, v části týkající se sociálních služeb zůstává stejné. Tedy návštěvy v zařízení domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb v pobytové formě jsou přípustné za podmínky, že návštěva se před zahájením podrobí antigennímu testu. Výjimka platí pro osoby, které test absolvovali ne déle než 48 hodin před absolvováním návštěvy, mají certifikát o očkování nebo mají potvrzení o absolvování nemoci covid-19 v posledních 90 dnech. Mimořádné opatření najdete ZDE (242.9 kB).

   

  Mimořádné opatření ze dne 11. 5. 2021, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě, s účinností od 17. 5. 2021. Zároveň se tímto ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021 o omezení sociálních sužeb.

  Stále platí, že:

 1. všechny osoby (uživatelé, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování musí používat ochranné prostředky dýchacích cest.
 2. všichni zájemci, uživatelé nebo jejich blízké osoby mají povinnost informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu příznaků onemocnění COVID-19, o nařízené karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném pozitivním výsledku testu, a to u zájemce, klienta nebo jeho blízké osoby.

  Ruší se povinnost:
 3. omezit poskytování sociálních služeb tak, že se nemusí naplňovat povinnost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 4. poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se neváží na registrovaný druh sociální služby,
 5. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby noclehárny, poskytovat i základní činnosti podle potřeby klientů v nezbytně nutné míře podle druhu služby azylový dům.
  Dokument naleznete ZDE (142.98 kB).
 • Mimořádné opatření ze dne 12. 4. 2021 o omezení poskytování sociálních služeb, s účinností od 13. 4. 2021 do odvolání. Jedná se o prodloužení stávajícího usnesení Vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 211, o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb. Nemusí se naplňovat povinnost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, lze poskytovat i základní činnosti, které se neváží na registrovaný druh sociální služby, nutnost používat respirátor při poskytování terénních sociálních služeb, rozšíření základních činností nocleháren a další. Celé znění mimořádného opatření naleznete ZDE (157.53 kB).
 • Mimořádné opatření ze dne 10. 4. 2021, které se týká omezení obchodu a služeb, kde je obsažena výjimka ze zákazu vzdělávacích akcí pro kurzy podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Změna je účinná od ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání. Celé znění mimořádného opatření naleznete ZDE (314.33 kB).
 • Mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021 o vycházkách uživatelů sociálních služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režimem. Jedná se o prodloužení stávajícího opatření v této oblasti – překlopení opatření pod rámec tzv. pandemického zákona, tedy zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID. Stále platí povinnost klienty po vycházce umístit do oddělených prostor a testovat. To není třeba v případě, kdy se jedná o očkované klienty. Opatření je účinné ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání. Dokument je dostupný ZDE (252.37 kB).
 • Mimořádné opatření ze dne 6. 4. 2021 o omezení návštěv uživatelů vybraných sociálních služeb. Jedná se o prodloužení stávajícího opatření v této oblasti – překlopení opatření pod rámec tzv. pandemického zákona, tedy zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Stále platí, že návštěvy lze připustit pouze za podmínky, že návštěva se předem podrobí antigennímu POC testu s negativním výsledkem, nebo byla testována nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, nebo se prokáže certifikátem o očkování, případně se prokáže dokladem o prodělání onemocnění COVID-19. Opatření je účinné ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání. Dokument je dostupný ZDE (263.1 kB).
 • Mimořádné opatření ze dne 22. 3. 2021 o povinném testování pracovníků nestátních neziskových organizací, které zaměstnávají alespoň jednu osobu, a to s účinností od 6. 4. 2021 a frekvencí alespoň jednou za týden. Výjimku z testování mají osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 nebo mají vystavený certifikát o očkování proti onemocnění COVID-19, za splnění dalších podmínek. Mimořádné opatření najdete ZDE (133.73 kB).
 • Mimořádné opatření – antigenní testování obyvatel, s účinností od 2. 3. 2021 do odvolání s konkretizováním povinného testování zaměstnanců vybraných sociálních služeb. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání (2. 3. 2021). Povinnost pravidelného testování zaměstnanců (každých 5 dní) tím není změněno. Toto usnesení umožňuje zařadit do sítě antigenních odběrových center (veřejná odběrová místa) domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací sociální služby v pobytové formě. Tato „místa“ tedy mohou provést při dostatečném personálu testování vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu SARS-COV-2 prostřednictvím POC antigenním testu u všech osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění a to v případě jestli se jedná o zaměstnance a uživatele těchto služeb, dále o návštěvy uživatelů. Taktéž je možné testovat zaměstnance poskytovatelů pečovatelské služby a osobní asistence. Testování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Služby chráněného bydlení, týdenního stacionáře, osobní asistence a pečovatelské služby mohou také využívat ostatní veřejná testovací místa. Samozřejmě je možná dále využívat své nasmlouvané poskytovatele zdravotních služeb. Mimořádné opatření najdete ZDE
 • Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání, kdy se stanovuje povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a tam mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Dále se stanovuje povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest splňujících stanovené technické podmínky ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejny provozovny služeb, pracoviště ambulantní péče zdravotnického zařízení, zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě. Ochranný prostředek dýchacích cest je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), dvě přes sebe přiložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky, které brání šíření kapének, a to ve vnitřních prostorech zařízení sociálních služeb. Jedná se o povinnost, která rozšiřuje povinnost nošení osobní ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu dle mimořádného opatření týkající se antigenního testování, kdy byla tato povinnost dána pracovníkům při kontaktu s uživatelem sociální služby. Usnesení níže tuto povinnost rozšiřuje na všechny osoby v objektu mimo výjimku uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě. Mimořádné opatření najdete ZDE.

2020

 • Mimořádné opatření – povinnost poskytovatelů sociálních služeb provádět hlášení prostřednictví ISIN s účinností od 1. 10. 2020. Více ZDE, příručka pro vyplnění žádosti ZDE (896.96 kB). Pro získání přístupu využijte formulář ISIN ZDE, příručka pro vyplnění žádosti ZDE (428.3 kB).

 • Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání. Více ZDE

 • Mimořádné opatření – izolace a karanténa, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání. Více ZDE

 • Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb. Více ZDE

 • Mimořádné opatření – Povinné pravidelné testování zaměstnanců antigenními testy v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením, v pobytových odlehčovacích službách, u poskytovatelů pečovatelských služeb, osobní asistence, chráněného bydlení a v týdenních stacionářích s účinností od 4.11.2020. Zaměstnanci těchto zařízení mají povinnost od 9.11. 2020 při kontaktu s klienty nosit ochranné pomůcky, a to minimálně respirátor třídy FFP2. Aktualizováno s účinností od 21.11.2020. Více ZDE a ZDE.

 

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY

Ministerstvo práce vydalo doporučený postup při vyhlášení karantény v zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. Celý materiál k dispozici ZDE (1.06 MB)

 

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

OCHRANNÉ A DESINFEKČNÍ POMŮCKY

Co se týče desinfekčních a ochranných pomůcek požadavky sociálních služeb jsme zaslali dopisem Ministerstvu zdravotnictví již 11. března. Resort neustále upozorňoval na nedostatek tohoto materiálu. Ochranné prostředky během nouzového stavu distribuovaly kraje dle dodávek Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva vnitra.

Z rozhodnutí užší skupiny Ústředního krizového štábu ze dne 31.3.2020 mají všechny kraje a hlavní město Praha neprodlenou povinnost vytvořit speciální sety ochranných prostředků, které budou obsahovat zejména ochranné brýle, štíty, obleky a respirátory příslušné ochranné třídy. Tyto sety musí být bezprostředně k dispozici všem sociálním službám, kde se u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19. Dotčená zařízení jsou povinna bezodkladně kontaktovat příslušného pracovníka kraje, případně hlavního města Prahy, na krizovém čísle, které má být dostupné 24 hodin denně. Uvedenými ochrannými prostředky nebudou sociální služby zásobeny preventivně. Ostatní ochranné prostředky jako roušky, rukavice apod. budou nadále pravidelně distribuovány prostřednictvím krajů a hlavního města Prahy. Případný nedostatek ochranných prostředků mohou poskytovatelé sociálních služeb hlásit prostřednictvím interaktivního formuláře ZDE.

Ministerstvo zravotnictví připravilo v souvislosti s nákazou několik informačních videí:


ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

ČASOVÁ OSA OPATŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH:

 • 28. května - Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádní opatření o testování obyvatel na SARS-CoV-2, s účinností ode dne 1. června 2021. Opatření mění povinnosti vybraných poskytovatelů sociálních služeb týkající se testování jejich zaměstnanců, uživatelů a dalších osob. Celé znění naleznete ZDE (156.98 kB).

 • 24. května - vláda vydala usnesení č. 485 (195.29 kB), kterým vydává předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimo jiné mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS-CoV-2. Mění se tím povinnosti vybraných poskytovatelů sociálních služeb, kteří provádí vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2.

 • 19. května - Ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce vyhlašuje výběrové řízení na členy akreditační komise s hodnotícím právem dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Posuzovány budou žádosti o členství podané ve lhůtě do 30. června 2021. Ohlášení výběrového řízení naleznete ZDE (207.1 kB), žádost o členství pak můžete stahovat ZDE (164.84 kB)

  12. května - Ministerstvo zdravotnictví ČR zrušilo s okamžitou účinností následující dvě mimořádná opatření (text rozhodnutí naleznete ZDE (120.9 kB)):
  • Mimořádné opatření ze dne 19. října 2020, č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN. Poskytovatelé domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovací služby v pobytové formě již nebudou mít povinnost vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány služby, u kterých se prokázalo onemocnění COVID-19. Text původního mimořádného opatření je ZDE (270.42 kB).

  • Mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN. Poskytovatelé domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem již nebudou mít povinnost zajistit speciální režim vycházek svých uživatelů (tedy není nutná případná izolace uživatelů vracejících se z vycházky. Text původního mimořádného opatření je ZDE (252.37 kB).

 • 11. května - Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo s účinností od 17. 5. 2021 mimořádné opatření o návštěvách uživatelů sociálních služeb, čímž navazuje a ruší předchozí opatření z 6. dubna 2021. Opatření se mění v části týkající se zdravotních služeb, pro sociální služby zůstává vše stejné. Návštěvy v zařízení domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb v pobytové formě jsou přípustné za podmínky, že návštěva se před zahájením podrobí antigennímu testu. Výjimka platí pro osoby, které test absolvovali ne déle než 48 hodin před absolvováním návštěvy, mají certifikát o očkování nebo mají potvrzení o absolvování nemoci covid-19 v posledních 90 dnech. Dokument naleznete ZDE (242.9 kB).

 • 10. května - Vláda vydala předběžný souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat následující mimořádná opatření vztahující se k sociálním službám:

  • mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb (podrobněji viz níže),

  • mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě (viz níže).
  • Dále vláda bere na vědomí záměr Ministerstva zdravotnictví zrušit:

  • mimořádné opatření ze dne 19. října 2020, č. j.: MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN, kterým se stanovila pravidla zdravotně sociální péče (viz níže),
  • mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, č. j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN, kterým se stanovily podmínky pro vycházky uživatelů pobytových sociálních služeb.(viz níže).
 • 19. dubna - Vláda svým usnesením (schválila materiál, který upravuje distribuci antigenních samotestů osobám bez domova, a to prostřednictvím vybraných poskytovatelů sociálních služeb. Celkem bude distribuováno 13 300 antigenních samotestů. Testování bude dobrovolné a zdarma a testy budou nabízeny spolu s doporučením, jak postupovat, pokud by výsledek vyšel pozitivní. Materiál naleznete ZDE (154.73 kB), přílohu k usnesení ZDE (131.54 kB).

 • 19. dubna - MPSV vydalo Stanovisko k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v roce 2021. Stanovisko si můžete přečíst ZDE (98.29 kB)

 • 18. března - vláda vydala Usnesení vlády č. 296 (206.02 kB): Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb, s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. a Usnesení vlády č. 297 (227.97 kB): Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče, s účinností ode dne 20. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.

 • 8. března - zveřejněn Doporučený postup č. 1/2021 - Metodické stanovisko shrnující postup sociálních služeb k usnesení vlády o antigenním testovaní obyvatel.

 • 1. března - na základě usnesení Vlády ČR č. 217 (162.63 kB) je s účinností od 1. března 2021 do 21. března 2021 možné realizovat kurzy s akreditovaným programem (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) prezenční formou, a to při dodržení podmínek stanovených v usnesení a dále přijatých epidemiologických opatření. Jedná se o umožnění prezenčního vzdělávání (s danými podmínkami) jak pro kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách, tak i pro ostatní akreditované kurzy dalšího vzdělávání podle zákona o sociálních službách.

 • 14. února - přijato usnesení Vlády ČR č. 126 (169.78 kB). Od 15. února 2021 po dobu nouzového stavu je možné realizovat kurzy s akreditovaným programem (dle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) prezenční formou, a to při dodržení podmínek stanovených v usnesení a dále přijatých epidemiologických opatření. Jedná se o umožnění prezenčního vzdělávání (s danými podmínkami) jak pro kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách, tak i pro ostatní akreditované kurzy dalšího vzdělávání podle zákona o sociálních službách.

 • 14. února - přijato usnesení vlády č. 130, které se týká zajištění předškolní péče pro děti
  od 3-10 let pro zaměstnance mj. sociálních služeb a sociálních pracovníků
  na úřadech s účinností od 15. února 2021.

 • 14. února – přijato usnesení vlády č. 131, které se týká omezení návštěv u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
  o sociálních službách) s účinností od 15. února 2021

 • 14. února – přijato usnesení vlády č. 132, které se týká vycházek uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
  o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 15. února 2021

 • 14. února - přijato usnesení vlády č. 138, kterým se mění platnost mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. listopadu 2020, č. j.: MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN , a mimořádného opatření ze dne 20. listopadu 2020, č. j.: MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN s účinností od 15. února 2021. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k antigennímu testování pozbývají platnosti po jejich odvolání a nikoliv po skončení nouzového stavu - Více ZDE

 • 14. února – přijato usnesení vlády č. 140, které se týká zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem s účinností od 15. února 2021

 • 9. února - Na základě usnesení Vlády ČR č. 119 (209.29 kB) je od 9. února 2021 udělena výjimka pro praktickou přípravu na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona o sociálních službách. To se týká studentů VOŠ i VŠ zařazených do oborů vzdělání podle § 110 zákona o sociálních službách.
 • 7. ledna – přijato usnesení vlády č. 2021, kterým se aktualizuje režim návštěv v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách v pobytové za stanovených podmínek formě s účinností od 11. 1. 2021
 • 17. prosince – MPSV zveřejnilo na svém YouTube kanálu krátké video pro návštěvy, které zpracovali Lékaři bez hranic (odkaz ZDE). Lékaři bez hranic vydali k návštěvám také tiskovou zprávu: Průzkum Lékařů bez hranic: návštěv v domovech seniorů se obává většina zařízení. Pro klienty jsou ale důležité a stačí dodržovat jednoduchá pravidla. Metodické a podpůrné materiály pro profesionály v první linii v souvislosti s pandemií Covid-19 jsou dostupné na speciálním webu Lékaři bez hranic | Společný boj proti COVID-19.
 • 16. prosince – přijato usnesení vlády č. 1325, kterým se povolují od 16.12.2020 vycházky v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem za stanovených podmínek.
 • 14. prosince - přijato usnesení vlády č. 1336 (200.79 kB) - zrušení pracovní povinnosti studentů s účinností od 16. 12. 2020. S účinností od 16.12.2020 se také ukončuje platnost Doporučeného postupu č. 15 - pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP).

 • 11. prosince - MPSV vyhlásilo dotační řízení k poskytnutí příspěvku na výkon činností sociální práce (s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí) formou dotace ze státního rozpočtu krajům, hl. m. Praze, obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem pro rok 2021. Více informací v tiskové zprávě ZDE (178.51 kB) a na webu MPSV ZDE

 • 7. prosince - MPSV ve spolupráci se Sociální klinikou a Českým institutem biosyntézy zajišťuje speciální online pomoc pro všechny, kdo se během pandemie starají o ohrožené skupiny obyvatel nebo s nimi řeší ekonomické a sociální důsledky pandemie. Více informací ZDE a odkaz na online objednání ZDE

 • 2. prosince - byl zveřejněn - Doporučený postup č. 17/2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Postup naleznete ZDE (213.99 kB). Tento doporučený postup navazuje na opatření vyplývající z PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace. Matici opatření naleznete ZDE (247.66 kB) včetně Pravidel vyhodnocování epidemie COVID-19 a vyhlašování stupňů pohotovosti (naleznete ZDE (315.72 kB)). Více najdete na https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes.

 • 30. listopadu – přijato usnesení vlády č. 1264, kterým se povolují od 5.12.2020 návštěvy v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a odlehčovacích službách v pobytové formě za podmínky podstoupení testu před vstupem do zařízení.

 • 23. listopadu – vláda schválila aktualizace usnesení č. 1027. S účinností ode dne 25.11.2020 se bude přednostně ukončovat pracovní povinnosti žákům posledních ročníků středních škol a studentům posledních ročníků vyšších odborných škol Více ZDE.

 • 20. listopadu - Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo mimořádná opatření týkající se testování klientů a zaměstnanců v sociálních službách. Více ZDE, ZDE a ZDE.

 • 20. listopadu - Psychologická služba HZS ČR vytvořila leták "Možnosti podpory při izolaci našich blízkých v nemocnici a jinde". Přečíst si jej můžete ZDE (534.88 kB). Materiál je dostupný i ve formě krátkých videí ZDE

 • 16. listopadu - MPSV aktualizovalo doporučený postup č. 14. Aktualizace se týká části „Zákaz vycházení“.

 • 13. listopadu - VZP zaslala všem sociálním službám, které mají za povinnost provádět antigenní testování, do datových schránek Stručného průvodce vykazováním antigenních testů. Více ZDE (868.44 kB) a také návod na používání dodaného screeningového POC antigenního testu. Více ZDE (2.43 MB).

  Všeobecná zdravotní pojišťovna také zveřejnila Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2, ve kterém zpřesňuje způsob distribuce antigenních testů na SARS-CoV-2, způsob úhrady a způsob vykazování. Více naleznete ZDE (217.42 kB).

  Dále také VZP uveřejnila seznam sociálních služeb, kterým budou distribuovány screeningové POC antigenní testy. Více naleznete ZDE (1.2 MB).

 • 9. listopadu - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR vydala pro potřebu informovanosti poskytovatelů Organizační opatření VZP ČR č. 50/2020, které je zveřejněno na webových stránkách pojišťovny. Toto organizační opatření definuje popis distribuce, podmínky vykazování a úhrady předmětných výkonů provádění testování prostřednictvím screeningových POC antigenních testů dodaných smluvním distributorem zdravotních pojišťoven, a zároveň povinnosti poskytovatelů, kterým smluvním distributorem zdravotních pojišťoven screeningové POC antigenní testy dodány.

 • 4. listopadu - Ministerstvo zdravotnizctví zveřejnilo dokument "Algoritmus použití a interpretace antigenního testu v detekci nemoci COVID-19 pro sociální služby". Prohlédnouit si jej můžete ZDE (237.41 kB)

 • 3.listopadu – Bylo rozšířeno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci povinného pravidelného testování zaměstnanců (účinnost 4.11.2020) a povinného nošení ochranných pomůcek, a to minimálně respirátoru třídy FFP2 zaměstnanců vybraných služeb (účinnost 9.11.2020). Nově se bude týkat i zaměstnanců chráněného bydlení, týdenních stacionářů a osobní asistence. V této souvislosti vláda schválila pro dotčené sociální služby distribuci 3 mil. ks respirátorů třídy FFP2. Týká se domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením, pobytových odlehčovacích služeb, poskytovatelů pečovatelských služeb, chráněného bydlení, osobní asistence a týdenních stacionářů .

 • 2. listopadu - Ministerstvo zdraavotnictví zveřejnilo mimořádné opatření – Povinné pravidelné testování zaměstnanců antigenními testy v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením, v pobytových odlehčovacích službách a u poskytovatelů pečovatelských služeb s účinností od 4.11.2020. Zaměstnanci těchto zařízení mají povinnost při kontaktu s klienty nosit ochranné pomůcky, a to minimálně respirátor třídy FFP2. Více ZDE
 • 2. listopadu - Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo mimořádné opatření – Povinné pravidelné testování antigenními testy klientů v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, domovech pro osoby se zdravotním postižením a v pobytových odlehčovacích službách s účinností od 4.11.2020. Více ZDE
 • 30. října - přijto usnesení vlády č. 1117 – povinnost vyčlenit prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem a jejich zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče (přijato 30.10., účinnost od 9.11.) Více ZDE
 • 30. října - MPSV zveřejnilo výsledky mimořádného dotačního řízení na podporu finančního ohodnocení sociálních pracovníků krajských úřadů pro rok 2020. Více informací ZDE
 • 30. října - vláda prodloužila zákaz návštěv (220.89 kB) v domově pro seniory, v domovech se zvláštním režimem a v odlehčovacích službách v pobytové formě. Zákaz platí do 20. 11. 2020.
 • 27. října - MPSV rozeslalo dopis s poděkováním ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové sociálním službám za jejich dosavadní úsilí v boji proti šíření koronaviru. K dispozici ZDE
 • 27. října - MPSV vydalo Doporučený postup č. 16 - Doporučení pro sociální pracovníky krajských a obecních úřadů při podpoře neformálně pečujících v situaci pandemie COVID-19 (plné znění ZDE (328.53 kB)).
 • 26. října - proběhlo další ze série jednání mezi MPSV a zástupci MZ včele s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Dílčí závěry z tohoto jednání naleznete ZDE (193.83 kB)
 • 24. října - MPSV aktualizovalo Doporučený postup č. 15 - pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Kraj a hlavní město Praha zasílají na MPSV aktuální údaje v tabulce vždy každé pondělí s údaji za předchozí týden.
 • 23. října – bylo vydáno usnesení vlády č. 1085, kterým se prodloužil zákaz návštěv v lůžkových zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem až do konce nouzového stavu, 3. listopadu do 23:59 hodin. V platnosti zůstávají i všechny stávající výjimky. Zákaz se tedy netýká mimo jiné návštěv nezletilých pacientů a klientů, návštěv pacientů a klientů s omezenou svéprávností, návštěv umírajících či návštěv klientů, u kterých to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace.
 • 22. října - Od září 2020 obnovila paní ministryně každotýdenní setkání se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a dalších partnerů s cílem zajištění co největší ochrany pro ohrožené skupiny a získání podnětů pro nastavení režimových opatřeních.
 • 19. října - V září 2020 Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ICŘT a s Centrem biologické ochrany Těchonín zpracovalo interaktivní Pomůcku ke zvládnutí epidemie COVID_19 pro domovy sociálních služeb, který byl v měsíci říjnu aktualizován. Materiál najdete ZDE (9.76 MB)
 • 13. října - zveřejněn Doporučený postup č. 15 - Pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)
 • 13. října - byl vydán Doporučený postup č. 14 pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR. Postup naleznete ZDE (160.46 kB)
 • 12. října - byla zveřejněna usnesení vlády k sociálním službám a příbuzným oblastem. Přečíst si je můžete ZDE
 • 12. října - bylo zveřejněno Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v roce 2020. Dokument naleznete ZDE (90.11 kB)
 • 12. října - MPSV zveřejňuje k využití příklad dobré praxe v oblasti personálního zajištění sociálních služeb z úrovně kraje. Jedná se o materiál vytvořený Královehradeckým krajem, který upravuje možnost využití mobilních/létajících týmů. Zveřejňujeme metodiku (171.8 kB) a vzorové smlouvy ( ZDE (155.08 kB)a ZDE (132.4 kB)).
 • 8. října - zveřejněna uživatelská příručka pro poskytovatele sociálních služeb vkládajících data do ISIN
 • 8. října – Vláda v rámci krizových opatření rozhodla s účinností od 9 do 25. října o zákazu návštěv v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a všech odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě. Návštěvy jsou v některých případech povoleny. Podrobnosti k dispozici ZDE
 • 1. října – MPSV rozdělilo 21 milionů na mimořádné odměny sociálním pracovníkům v obcích. Více se dočtete v tiskové zprávě ZDE
 • 30. září – zpřístupnění formuláře pro získání přístupu do ISIN pro poskytovatele sociálních služeb, více ZDE, včetně příručky pro vyplnění - ZDE (428.3 kB)
 • 25. září – vydání mimořádného opatření o povinnosti poskytovatelů sociálních služeb provádět hlášení prostřednictví systému ISIN. Podrobnosti ZDE.
 • V září 2020 Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s ICŘT a s Centrem biologické ochrany Těchonín zpracovalo interaktivní Pomůcku ke zvládnutí epidemie COVID_19 pro domovy sociálních služeb.
  Pomůcku naleznete ZDE (511.65 kB)
 • 22. září MPSV připravilo doporučení pro poskytovatele vybraných sociálních služeb prevence a poradenství v terénní a ambulantní formě a to s účinností od 24. 9. 2020. Tato doporučení jsou více metodicky rozpracovaná v Doporučeném postupu č.13. Podrobnosti k dispozici ZDE (335.39 kB).
 • 11. září MPSV vyhlásilo II. kolo výzvy, ve kterém mohou požádat poskytovatelé sociálních služeb o dotaci na financování zvýšených provozních výdajů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření a na dorovnání výpadku zdrojů, který vznikl službám v souvislosti s přijímáním těchto opatření. Podrobnosti ZDE (229.75 kB)
 • 9. září MPSV připravilo bezpečnostní opatření pro pobytové sociální služby. SEMAFOR jim pomůže řešit různá stádia epidemické situace. Tato opatření jsou více metodicky rozpracovaná v Doporučeném postupu č.12. Podrobnosti k dispozici ZDE (345.14 kB).
 • 1. září s účinností od 1. 9. 2020 platí některá mimořádná a ochranná opatření, která vydalo Ministerstvo zdravotnictví
 • 21. července MPSV zveřejnilo výsledky mimořádného dotačního řízení pro rok 2020 na podporu zaměstnanců formou mimořádných odměn. Seznam poskytovatelů sociálních služeb, kteří si během 1. výzvy požádali o odměny pro své zaměstnance, naleznete ZDE.
 • 3. července vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření s účinností od 4. července do odvolání upravující režimová opatření v zařízeních sociálních služeb. Zavádí se povinnost nosit ochranné prostředky v týdenních stacionářích, pobytových odlehčovacích službách, v domovech se zvláštním režimem, v domovech pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením. Dále Ministerstvo zdravotnictví stanovuje podmínky návštěv v pobytových sociálních službách (vyjma chráněného bydlení) a v odlehčovacích sociálních službách v pobytové formě.
 • 1. července zrušilo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření s účinností od 2. července, které nařizovalo vybraným poskytovatelům sociálních služeb povinnost přijímat nové klienty do zařízení pouze na základě negativního testu na přítomnost koronaviru.
 • 29. května MPSV spustilo sběr žádostí o mimořádnou dotaci na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách.
 • 22. května byl vydán doporučený postup pro otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let. Podrobněji ZDE
 • 18. května byl vydán doporučený posup, který definuje pravidla pro nastavení režimu v zařízeních sociálních služeb tak, aby klient mohl přijímat návštěvy a tím se výrazně snížilo jeho riziko sociální izolace. Podrobněji ZDE
 • 14. května bylo aktualizováno Stanovisko MPSV k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu. Jeho plné znění ZDE (553.35 kB)
 • 13. května MPSV vyhlásilo mimořádné dotační řízení pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19. Detaily o výzvě ZDE
 • 11. května byl vydán Doporučený postup č. 9 pro obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 11. 5. 2020. (Více informací ZDE)
 • 7. května MPSV publikovalo aktualizaci Doporučeného postupu č. 5 pro ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb. Pracovní povinnost studentů svým usnesením zrušila vláda s platností od 11. 5. 2020
 • 4. května MPSV zveřejnilo stanovisko k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu ZDE a stanovisko k podmínce absolvování kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v době nouzového stavu ZDE
 • 27. dubna byl vydán Doporučený postup pro obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 27. 4. 2020
 • 24. dubna vláda schválila plán MPSV na postupné rozvolňování opatření zavedených v sociálních službách v souvislosti s COVID-19
 • 17. dubna MPSV vydalo Doporučený postup č. 7 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19. (Plné znění ZDE (4.49 MB))
 • 9. dubna Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření pro poskytovatele sociálních služeb týkající se testování zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19.
 • 31. března Ústřední krizový štáb vydal rozhodnutí ukládající krajům neprodlenou povinnost vytvořit speciální sety ochranných prostředků, které musí být bezprostředně k dispozici všem sociálním službám, kde se u klientů či personálu objeví onemocnění COVID-19. Pro hlášení nedostatku ochranných prostředků mohou poskytovatelé sociálních služeb využít interaktivního formuláře ZDE.
 • 27. března vydává Ministerstvo zdravotnictví doporučený postup pro domovy seniorů a současně mimořádné opatření, které nebylo konzultováno s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
 • 27. března vydán doporučený postup pro zařízení soc.služeb v případě vyhlášení karantény.
 • 25. března předložen návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení, který se týká rozšíření ošetřovného i rodinné příslušníky, kterým byla dočasně uzavřena sociální služba a pečovaly o osoby alespoň s I. stupněm příspěvku na péči.
 • 23. března se vláda dohodla na zajištění péče o děti od 3 do 10 let pro zaměstnance sociálních služeb a sociální pracovníky, aby měli vhodné podmínky pro svou práci (usnesení vlády č. 276).
 • 23. března MPSV rozjelo telefonickou podporu a pomoc lidem, kteří potřebují pomoc v sociální problematice a to na lince 1212.
 • 21. března MPSV aktualizovalo doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb v oblasti ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb.
 • 20. března Zařízení sociálních služeb mohou ČSSZ po dobu trvání nouzového stavu zasílat Žádosti o provádění výplaty dávek důchodového pojištění (tj. žádost zařízení se souhlasem klienta o výplatu důchodu do zařízení sociálních služeb) prostřednictvím svých datových schránek.
 • 18. března byl vydán doporučený postup pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova (tj. azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy).
 • 16. března se vláda dohodla na zákazu vycházek mimo areál zařízení klientům některých typů pobytových služeb (usnesení vlády č. 239). Dochází též k uzavření některých typů zařízení sociálních služeb s účinností od 18. března. Zjednoduší se též administrativní proces související s poskytováním sociálních služeb, což zajistí efektivnější pokrytí nejzákladnějších potřeb klientů.
 • 15. března byl vydán doporučený postup pro terénní a pečovatelské služby.
 • 13. března byly vydány stanoviska pro poskytovatele sociálních služeb s odpověďmi na nejčastější a nejakutnější otázky.
 • 13. března se vláda dohodla (usnesení vlády č. 207) na uzavření denních stacionářů a možnosti využít při nedostatku pracovních sil studenty pro poskytování sociálních služeb.
 • 11. března odeslán dopis ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi s informací, že sociální služby stále nemají pomůcky a vyčíslení potřeby ochranných pomůcek za celou ČR (soc. služby). Dopis je k přečtení ZDE.
 • 10. března byl vydán zákaz návštěv v pobytových zařízeních soc. služeb jako jsou například domovy seniorů, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem.
 • 6. března jsme vytvořili postupy pro pečovatelské služby, aby co nejvíce mohly nakupovat a dovážet jídla pro všechny potřebné, kteří jsou doma.
 • 4. března rozhodla Bezpečnostní rada státu, že zásobování sociálních služeb bude probíhat přes kraje. A že budou zásobovány přednostně, tedy mají stejnou prioritu jako zdravotnická zařízení.
 • 3. března vytvořilo MPSV postup, jak se chovat v případě infikování klientů domova pro seniory, či pracovníků, a to ve chvíli kdy stoupl počet nakažených ze 3 na 5. MPSV pak čelilo kritice, že předbíhá situaci a vyvolává paniku. Bohužel se ukázalo, že tento pokyn byl namístě. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví bude tento materiál aktualizován. Jeho součástí budou jasné pokyny pro to, jak se sociální služby mají chovat při výskytu COVID19 v zařízení sociálních služeb. Opatření, které jsme rozeslali Asociaci poskytovatelů soc.služeb, krajům, zaměstnavatelům a odborům, k dispozici ZDE (1.36 MB).
 • 3. března byly vydány pokyny k pracovně právním vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci v souvislosti s koronavirem.


ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

DOPORUČENÉ POSTUPY:

2021

- Doporučení VOP Očkování klientů s podpůrným opatřením a klientů se sníženou schopností rozhodování“. (Plné znění ZDE (945.25 kB))

- Doporučený postup č. 1/2021 Metodické stanovisko shrnující postup sociálních služeb k usnesení vlády o antigenním testovaní obyvatel. (Plné znění ZDE (224.2 kB))

2020

- Doporučený postup č. 0 pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 (Plné znění ZDE (1.36 MB))

- Doporučený postup č. 1 pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 (Plné znění ZDE (462.09 kB))
Odpovídá na nejčastější otázky poskytovatelů týkající se např. jak postupovat v oblasti pracovněprávních předpisů, jak nastavit preventivní opatření či kdy lze přerušit poskytování služeb.

- Doporučený postup č. 2 v souvislosti pozastavením činnosti denních stacionářů a dalších sociálních služeb (Plné znění ZDE (584.23 kB))
Souhrnné informace pro poskytovatele denních stacionářů a dalších sociálních služeb, které jsou od 13.3. a 16.3. na základě usnesení vlády uzavřeny.

- Doporučený postup č. 3 pro terénní pečovatelské služby (Plné znění ZDE (365.11 kB))
Vzhledem ke zvýšené poptávce hlavně u seniorů po poskytnutí stravy nebo pořízení nákupu potravin a léků, MPSV doporučuje, aby poskytovatelé pečovatelské služby se zaměřili na tyto základní činnosti, ale samozřejmě, tak aby nedošlo k ohrožení života a zdraví klientů. Své služby mohou rozšířit i pro nové klienty, a to včetně těch, kteří se nacházejí v karanténě.

- Doporučený postup č. 4 pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova (tj. azylové domy, nízkoprahová denní centra, noclehárny a terénní programy) (Plné znění ZDE (325.7 kB), aktualizováno 7. 4. 2020)
Zákaz shromažďování osob s počtem více jak 30 osob se nevztahuje na poskytování sociálních služeb, pokud takové sociální služby nebyly usnesením vlády přerušeny. MPSV doporučuje rozšířit poskytování sociální služby noclehárna na 24 hodinový provoz 7 dní v týdnu. MPSV v pobytových službách sociální prevence doporučuje měřit klientům teplotu a sledovat další příznaky onemocnění COVID-19.

Doporučený postup č. 5 pro ukládání pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb (Plné znění ZDE (365.1 kB), aktualizováno 7. 5. 2020 – zrušeno 30. 6. 2020). Vzhledem ke zvýšené poptávce hlavně u seniorů po poskytnutí stravy nebo pořízení nákupu potravin a léků, MPSV doporučuje, aby poskytovatelé pečovatelské služby se zaměřili na tyto základní činnosti, ale samozřejmě, tak aby nedošlo k ohrožení života a zdraví klientů. Své služby mohou rozšířit i pro nové klienty, a to včetně těch, kteří se nacházejí v karanténě.

- Doporučený postup č. 7 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19. (Plné znění ZDE (4.49 MB))

- Doporučený postup č. 8 pro pro aplikaci usnesení vlády č. 462 – obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 27. 4. 2020. Je vydáván jako aplikační postup pro první krok v pátek 24. 4. 2020 vládou schváleného Plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. (Plné znění ZDE (245.85 kB))
Plán rozvolnění a související vládní usnesení:
Plán rozvolnění (201.86 kB)
Usnesení vlády č. 461 (126.65 kB)
Usnesení vlády č. 462 (127.36 kB)

- Doporučený postup č. 9 pro aplikaci usnesení vlády č. 521 - obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 11. 5. 2020. Jedná se o postupné obnovení poskytování sociálních služeb Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. (Plné znění ZDE (554.68 kB))

- Doporučený postup č. 10 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020 definuje pravidla pro nastavení režimu v zařízeních sociálních služeb tak, aby klient mohl přijímat návštěvy a tím se výrazně snížilo jeho riziko sociální izolace. (Plné znění ZDE (128.54 kB))

- Doporučený postup č. 11 pro aplikaci pro aplikaci aktualizovaného plánu obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020. Je vydáván jako aplikační postup pro otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let. (Plné znění ZDE (213.22 kB))
Součástí je i k využití návrh vzoru čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Ke stažení ZDE (31.16 kB)

- Doporučený postup č. 13 - Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb odborné sociální poradenství, raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, sociální rehabilitace pro organizaci poskytování s cílem zajištění sociálních služeb v době pandemie. Postup naleznete ZDE (335.39 kB)

MPSV zveřejňuje k využití příklad dobré praxe v oblasti personálního zajištění sociálních služeb z úrovně kraje. Jedná se o materiál vytvořený Královehradeckým krajem, který upravuje možnost využití mobilních/létajících týmů. Zveřejňujeme metodiku (171.8 kB) a vzorové smlouvy ( ZDE (155.08 kB)a ZDE (132.4 kB)).

- Doporučený postup č. 15 - Pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP). Kraj a hlavní město Praha zasílají na MPSV aktuální údaje v tabulce vždy každé pondělí s údaji za předchozí týden. S účinností od 16.12.2020 se ukončuje platnost Doporučeného postupu č. 15.

- Doporučený postup č. 16 - Doporučení pro sociální pracovníky krajských a obecních úřadů při podpoře neformálně pečujících v situaci pandemie COVID-19 (plné znění ZDE (328.53 kB)).

- Doporučený postup č. 17/2020 - Doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR č. 1264 ze dne 30. listopadu 2020 ohledně výjimky ze zákazu návštěv na základě provedeného POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Postup naleznete ZDE (213.99 kB)

- Aktualizovaný doporučený postup č. 18/2020 - Doporučení pro aplikaci krizového usnesení Vlády ČR č. 1370 ze dne 21. prosince 2020 ohledně umožnění vycházení klientů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo areál zařízení v době epidemie COVID-19. Postup naleznete ZDE (175.45 kB)

 

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem poskytovatelům a pracovníkům pobytových, terénních a ambulantních sociálních služeb za jejich práci. Uvědomujeme si, že právě v těchto chvílích je ještě víc důležitá než kdy dříve. Jste skvělí a vážíme si toho, co děláte!

 

ZPĚT NA ROZCESTNÍK

Poslední aktualizace: 19. 1. 2022