Informace pro sociální služby

JAK MPSV POMÁHÁ SOCIÁLNÍM SLUŽBÁM

Celou situaci monitorujeme od prvního potvrzeného případu nákazy COVID-19 v Česku. Okamžitě poté zahájilo MPSV komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví, kraji, zaměstnavateli a dalšími partnery. Abychom ochránili klienty a personál sociálních služeb, postupně jsme podle vývoje situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 uzavírali některé sociální služby.

Ministerstvo je s jednotlivými kraji a poskytovateli sociálních služeb neustále v komunikaci a jako jedno z mála ministerstvech připravuje a neustále aktualizuje doporučené postupy pro kraje, obce a sociální služby.

AKTUÁLNĚ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZVEŘEJŇUJE PŘEHLED MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ TÝKAJÍCÍCH SE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, AKTUÁLNĚ PLATNÝCH K 17. LEDNU 2022. DOKUMENT NALEZNETE ZDE.

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 14. ledna 2022 mimořádné opatření (Č. j.: MZDR 1520/2022-1/MIN/KAN) k testování zaměstnanců u poskytovatelů zdravotních a poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 17. 1. 2022. Všichni poskytovatelé sociální služeb mají povinnost jedenkrát za 7 dní provést AG test zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb u všech svých zaměstnanců (zahrnuje i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, dobrovolníky a stážisty).

Výjimky z testování: očkování, prodělané onemocnění, PCR před max 72 hodinami, pracovník se nesetkává s jinými osobami, testuje se u jiného zaměstnavatele.

Pokud poskytovatel není z provozních důvodů schopen zajistit testování svých zaměstnanců uvedeným způsobem, postupuje se podle MO č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, a vybrané články tohoto MO se na zaměstnavatele a jeho zaměstnance nevztahují.

MO dále upravuje možnost, aby KHS uložila určitým zaměstnancům pracovní karanténu (článek VI).

Celý text naleznete ZDE.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 5. ledna 2022 mimořádné opatření (Č. j.: MZDR 461/2022-1/MIN/KAN) k testování zaměstnanců a dalších osob s účinností od 17. ledna 2022. Zaměstnavatelé mají povinnost zajistit testování zaměstnanců formou antigenních samotestů, a to s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Zaměstnancem se rozumí také dobrovolníci a další osoby, které se podílej na činnosti zaměstnavatele, pokud nepodléhají testování u jiného zaměstnavatele (např. osoba vykonávající praxi). Opatření se nevztahuje na případy upravené jiným opatřením, tedy pro poskytovatele sociálních služeb platí MO Č. j.: MZDR 1520/2022-1/MIN/KAN (viz níže).

Celý text naleznete ZDEZměnu jeho článku VI ze dne 14. 1. 2022 (Č. j.: MZDR 461/2022-2/MIN/KAN) naleznete ZDE.

Povinné očkování účastníků kvalifikačního kurzu pracovníků v sociálních službách

Dne 10. 12. 2021 byla schválena novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, která nově zavádí i povinné očkování proti nemoci covid–19 pro některé skupiny osob:

  • mezi tyto povinné skupiny osob patří také osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osoby připravujícími se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě,
  • jinými slovy musí být očkováni také všichni žáci a studenti před nástupem na praxi konané v rámci vzdělávání, pokud se připravují na výkon odborné činnosti v sociálních službách u poskytovatele sociálních služeb,
  • okončené očkování musejí tito žáci nebo studenti mít podle vyhlášky do 28. 2. 2022,
  • pro školy, jejichž žáků nebo studentů se povinné očkování týká, připravuje MZ ČR podrobnější informaci ohledně právních souvislostí této povinnosti.

Videokonference pro zaměstnance sociálních služeb na téma Co přineslo očkování proti COVIDU-19 sociálním službám

Ve středu 1. prosince 2021 se v čase od 12:00 do 13:00 hod. bude konat videokonference pro zaměstnance v sociálních službách. Hlavním tématem této akce organizované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Asociací poskytovatelů sociálních služeb bude problematika očkování proti onemocnění COVID 19.
Videokonference se kromě zástupců MPSV zúčastní, MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., náměstkyně pro zdravotní péči na Ministerstvu zdravotnictví a prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D, Univerzita obrany.
Snahou Ministerstva práce a sociálních věcí je umožnit účast na uvedené akci co největšímu počtu zaměstnanců v sociálních službách, proto bude možné sledovat uvedenou konferenci on-line ZDE.
Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Armádou ČR vypracovali dokumenty týkající se aplikace posilovací očkovací dávky proti Covid-19 a nejčastější dotazy k očkování. Více  v dokumentech ZDE (203.1kB), ZDE (129.76kB), ZDE (3.06MB) a ZDE (140.62kB).
 

Všechna platná doporučení pro sociální služby najdete ZDE

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 18. listopadu 2021 mimořádné opatření (Č. j.: MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN) o návštěvách ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinností od 22. listopadu 2021. Podmínkou pro umožnění návštěvy je očkování/ prodělání nemoci/ 72 h starý PCR test/ 24 h starý antigenní test. V případech zřetele hodných může poskytovatel organizačním opatřením stanovit podmínky jinak. Celý text naleznete ZDE (193.45kB).

 

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 18. listopadu 2021 mimořádné opatření (č.j.: MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN) o testování obyvatel na SARS-CoV-2 s účinností od 22. listopadu 2021. Podle tohoto opatření již u vybraných poskytovatelů sociálních služeb nelze žádat o provedení antigenního testu na onemocnění covid-19 zdarma. Pojištěnci mohou požadovat zdarma pouze PCR test u poskytovatelů zdravotních služeb. Původní mimořádní opatření ze dne 22. října 2021, č.j. MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN, bylo tímto opatřením zrušeno. Celý text naleznete ZDE (220.02kB).

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 27. října 2021 mimořádné opatření (č. j.: MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN) – ochrana dýchacích cest, s účinností od 1. 11. 2021 do odvolání. Celý text naleznete ZDE
Ode dne 15. 11. 2021 je účinná změna opatření (MZDR 15757/2020-62/MIN/KAN) ZDE (158.84kB), ode dne 14. 12. 2021 je účinná změna opatření (Č. j.: MZDR 15757/2020-63/MIN/KAN) ZDE (177.05kB). Ani jedna změna však nemá vliv na používání respirátorů při poskytování sociálních služeb.

 

Dne 30. 8. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření týkající se testování klientů sociálních služeb na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 (č. j.: MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN). Mimořádné opatření se týká domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, poskytovatelů sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře a poskytovatelů sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě. Účinnost opatření je do 7 dnů ode vyhlášení (tj. od 1. 9. 2021 do 8. 9. 2020 zajistit první provedení testu u dotčených klientů), testování bude dále probíhat s frekvencí jednou za 7 dní.

Výjimky z testování:

  • Osoba absolvovala PCR test nejdéle před 72 hodinami před plánovaným antigenním testem.
  • Osoba je očkována.
  • Osoba prodělala onemocnění Covid-19 v posledních 180 dnech.
  • Osoba je v terminálním stadiu onemocnění.

Celé znění naleznete ZDE (175.98kB)

Mimořádné opatření ze dne 11. 5. 2021, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě, s účinností od 17. 5. 2021.

  1. všechny osoby (uživatelé, zaměstnanci poskytovatele a další přítomné osoby) během poskytování sociálních služeb v terénní formě v místě bydliště nebo v místě přechodného ubytování musí používat ochranné prostředky dýchacích cest.
  2. všichni zájemci, uživatelé nebo jejich blízké osoby mají povinnost informovat příslušného poskytovatele sociálních služeb v terénní formě o výskytu příznaků onemocnění COVID-19, o nařízené karanténě nebo izolaci, nebo o zjištěném pozitivním výsledku testu, a to u zájemce, klienta nebo jeho blízké osoby.

Dokument naleznete ZDE (142.98kB).

 

PORADENSKÁ LINKA PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Provoz linky je zajištěn v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 hodin. Linka je určena pro poskytovatele sociálních služeb. Cílem linky je podat informace o postupech sociálních služeb v době epidemie COVID-19, o doporučeních MPSV, o SEMAFORU a dalších aktivitách MPSV vč. informací o dotačním titulu MPSV na podporu sociálních služeb. Bude také poskytovat základní kontakty, na koho se obrátit s dalšími dotazy mimo resort MPSV. Upozorňujeme, že linka nemůže poskytovat zdravotnické informace.

 

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY

Ministerstvo práce vydalo doporučený postup při vyhlášení karantény v zařízeních sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem. Celý materiál k dispozici ZDE (1.06MB)

 

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme všem poskytovatelům a pracovníkům pobytových, terénních a ambulantních sociálních služeb za jejich práci. Uvědomujeme si, že právě v těchto chvílích je ještě víc důležitá než kdy dříve. Jste skvělí a vážíme si toho, co děláte!

Tornado

Informace pro sociální služby - archiv

Poslední aktualizace: 19. 1. 2022