Projekt – Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni

loga

Vítejte na mikrostránce projektu „Sociální začleňování“. Najdete zde základní informace o realizaci projektu, prezentace z odborných akcí, a rovněž výstupy, které byly v rámci projektu vytvořeny.

Projekt v kostce:

Úplný název Podpora sociálního začleňování na místní a regionální úrovni
Anglický název Promoting Social Integration at Local and Regional Level
Zkrácený název Sociální začleňování
Reg. č. OP LZZ CZ.1.04/3.1.00/04.00016
Oblast podpory 3.1 – Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Prioritní osa 3 – Sociální integrace a sociální služby
Termín realizace 1.10.2014-31.12.2015

Hlavním cílem projektu bylo:
• poskytnout krajům a obcím ze strany státu metodickou podporu a nástroje pro realizaci sociálně začleňujících politik vč. politik přípravy na stárnutí na místní a regionální úrovni
• osvěta problematiky sociálního vyloučení a začleňování
• osvěta v oblasti politiky přípravy na stárnutí

Přehled výstupů v oblasti sociálního začleňování naleznete v levém sloupci této stránky:
• Informace a kontakty pro osoby v nouzi – leták
• Metodika řešení předluženosti nejchudších obyvatel
• Metodika vytváření strategie sociálního začleňování na místní úrovni
• Návrh na řešení vybraných zdravotně-sociálních aspektů problematiky bezdomovectví s vazbou na regionální a místní specifika

Shora uvedené výstupy projektu pro MPSV zpracovala na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace za účelem zpracování podpůrných materiálů pro oblast sociálního začleňování, boje s chudobou oblasti příspěvková organizace Fond dalšího vzdělávání.

Výstupy ze závěrečné konference projektu naleznete v levém sloupci stránky.