Mezinárodní agenda v oblasti rodinné politiky

Rodinná politika je důležitým tématem také na mezinárodní úrovni, kde se jí věnují různé mezinárodní organizace. Ministerstvo práce a sociálních věcí v této oblasti nejčastěji komunikuje a spolupracuje s Evropskou komisí a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), ale také se Světovou bankou nebo Organizací spojených národů a mnoha dalšími. Intenzivní spolupráce probíhá i s některými státy, např. státy Visegrádké skupiny.