Směrnice Work-life Balance

Rada EU přijala dne 13. června 2019 směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (tzv. směrnice Work-life Balance), jejímž cílem je zvýšit účast žen na trhu práce a využívání pracovního volna z rodinných důvodů a pružného uspořádání práce. Nový akt pracovníkům rovněž umožňuje čerpat pracovní volno na péči o rodinné příslušníky, kteří potřebují pomoc. Díky tomuto právnímu předpisu budou mít rodiče a pečující osoby možnost lépe sladit svůj pracovní a soukromý život.

Hlavními prvky směrnice jsou:

  • otcovská dovolená – nárok na minimálně 10 pracovních dnů dovolené v období kolem narození dítěte pro otce nebo druhého rodiče
  • rodičovská dovolená – individuální právo na 4 měsíce rodičovské dovolené, z nichž 2 měsíce jsou placené a mezi rodiči nepřenosné
  • pečovatelská dovolená – nárok na 5 pracovních dní volna ročně pro pečující osoby
  • pružné uspořádání práce – právo rodičů žádat o tyto režimy bylo rozšířeno na pracující pečovatele.

Členské státy mají povinnost implementovat tuto směrnici do tří let od jejího schválení.

Směrnice je dostupná zde: pdf (europa.eu)

Poslední aktualizace: 11. 10. 2021